اصلیترین عوارض ژنیکوماستی، مشکلات روانی ناشی از آن است

جراح از یک پانسمان فشاری برای پانسمان کردن به کارگیری خواهد کرد که می بایست تا دو هفته آن‌گاه از جراحی گشوده نشود. معمولا غده خوش خیم پستان در دو طرف و گهگاه وقت ها در یک طرف می باشد که در عاقبت نشر اجزای غده پستان می باشد (تصویر ذیل را ببینید). برخی اوقات ممکن هست از عاقبت آخری جراحی ژنیکوماستی راضی نباشید. به بزرگی بیش از حد سینه مردان ژنیکوماستی می گویند و ممکن می باشد یک طرفه یا این که دو طرفه، دردناک یا این که بدون نماد باشد. هرچند منطقه پهناور شده ممکن هست اصلی شود، اما معمولاً درد شدید وجود ندارد. آیا سرطان سینه در مردان نیز ژنیکوماستی حساس ورزش وجود دارد ؟ زمانی که احتمال بدخیمی پستان و پیدایش سرطان وجود دارد. برای تعیین جراح وقت بگذارید و اعتنا نمایید چون در دستیابی به نتایج زیبایی مناسب و آیتم نظرتان نقش مهمی دارد. رعایت دستورالعمل های بهداشتی و شستشوی منطقه ، برای کمک به بهبود آسیب با دارد. پروتئین به جهت بهبودی سریع زخم بسیار اضطراری است. برای تأمین پشتیبانی و در اختیار گرفتن تجمع مایعات در پروسه اولیه بهبودی، پوشیدن گن ژنیکوماستی پیشنهاد میشود. صرف نظر از نوع جراحی، مصرف آب و مایعات قبل و آن گاه از کار از اهمیت بالایی برخوردار است. اشخاصی که میتوانند پایین فعالیت جراحی برداشتن سینه مردان قرار گیرند مردانی میباشند که رغبت به داشتن سینهای مهم کانتورهای جذابتر دارند. ژنیکوماستی به عامل رشد مضاعف بافت سینه در اطراف نوک سینه ساخت میگردد که لزوماً تمام موردها بزرگی سینه در اثر ژنیکوماستی اتفاق نمیافتد. بعضی از داروها نیز میتوانند با از دربین بردن تعادل هورمونی، منجر تولید ژنیکوماستی شوند. حالت متفاوتی در به وجود آمدن ژنیکوماستی دخیل میباشد که اصلیترین دلیل آن برهم خوردن تعادل هورمون هاست. فرآیند بهبودی آنگاه از جراحی ژنیکوماستی به طول می انجامد و تورم از عارضه ها طبیعی و موقت آن است.