آل بویه در عمان

محل تولد فعلی عمان در طول تاریخ به نامهای گوناگونی نامیده شده و تغییراتی در آن صورت دیتا است. عمان شهری است و هیچ شهری نمیباشد اندر عالم که اندر وی بازرگانان بسیارند و بارکده کلیه عالم می باشد و هیچ شهری وجود ندارد اندر دنیا که اندر وی بازرگانان توانگرتر از آن جا هتل در عمان مسقط بود. در صورتی که چه کشاورزی هم از رونق زیادی برخوردار بود و باغ ها خرما، انار، انگور و مویز در آن جا وسعت زیادی داشتند. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان ادامه داد: پادشاه تازه عمان (هیثم بن طارق) علاقه متعددی به توسعه ارتباط ها اساسی کشور‌ایران دارد؛ فعالان تجاری دو طرف میتوانند اساسی همکاری اتاقهای بازرگانی و مرکز داوری در ایران و عمان قرارداد همکاری باهم امضا کنند. آقای رئیسی همینطور اساسی دعوت از پاد شاه عمان برای مسافرت به تهران، تأکید کرد: عزم و سیاست ما در جمهوری اسلامی کشور‌ایران توسعه همکاری اهمیت کشورهای دوست بویژه عمان است. آیتالله رئیسی همینطور مهم دعوت از پاد شاه عمان به جهت مهاجرت به تهران، تأکید کرد: عزم و سیاست ما در جمهوری اسلامی کشور‌ایران توسعه و گسترش همکاری دارای کشورهای دوست بویژه عمان است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار «بدر بن ستایش البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان اصلی سپاس از دعوت رسمی سلطان عمان به جهت هجرت وی به همین کشور، گفت: بدون شک و تردید این تعاملات میتواند در تحکیم رابطه ها دو مرز و بوم و حل مسائل منطقهای و بینالمللی مؤثر باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، این تفاهم نامه در مسقط به امضای سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت جمهوری اسلامی کشور ایران و قیس محمد یوسف اللواتی؛ وزیر صنعت و تجارت عمان رسید. در جلوس کرد هیات تجاری عمان در اتاق جمهوری اسلامی ایران محسن ضرابی، مدیریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان مهم اعلام همین آمار عنوان کرد: پتانسیل اقتصادی میان دو میهن بالاست، اما موانع زیادی در مسیر بالا بردن حجم تجارت وجود دارد. دو مرزوبوم توانمندی بالایی دارند؛ معدن و شیلات. بهعنوانمثال هزینه حمل فرآورده و هزینه انتقال پول بالاست و فعالان اقتصادی دو کشور اهمیت توانمندی و ظرفیتهای نیز آشنا نیستند.