معرفی سوغات و صنایع دستی زنجان + تصاویر

نوع خاصی از چاقوهای دستهٔ دوم برای برش قلمهای خوشنویسی هم استفاده میشود. استفاده می شود و در نهایت تصویری که رنگ طبیعی دارد، حاصل میشود و در برخی موارد از رگه های چوبی، نقش هایی طبیعی به وجود می آید. سوغات زنجان از کجا بخریم از طرحهایی كه در فرش زنجان استفاده می شود، …

مطالب جدید