آموزش بازی مافیا: دستورالعمل مافیا همراه با نقشها و اصطلاحات + فیلم آموزشی

این بازی گروهی دیدنی یکی از معروف ترین عناوینی می باشد که همین ایام در کافه ها و گروه های دوستانه طرفداران دوچندان دارد، حتی پای آن نیز به تلویزیون کشیده شده و بازی مافیا کانال سالم در میان برخی از اشخاص جامعه که پیگیر آن هستند، آوازه تقریبا قابل قبولی دارد. نقشهای فرعی بازی مافیا هنگامی قابل اجراست که تعداد بازیکنان بسیار زیاد باشد. بازیکنانی که مافیا می شوند می بایست سعی نمایند اهمیت لاف گفتن و گم راه کردن بقیه انگشت اتهام را از خودشان بدور نگه دارند و در شب بازیکنان مهمی که می خواهند روند بازی را تغییر بدهند دانه بازی مافیا فارسی دانه بکشند. او نقش مهمی در شهر دارد و باید به شهروندان در شناسایی مافیا یاری کند. یک روز در طول بازی تا قبل از انتها تراز اول رأیگیری دارای اعلام کلمه فدایی بلند می‌شود و اهمیت دست به یک نفر اشاره میکند. این تکرار فاز روز و شب تا زمانی ادامه پیدا می نماید که یا کل مافیا ها کشته شده و از بازی حذف شودند و در همین رخ پلیس ها یا این که همان شهروندان به عنوان غالب اعلام می شوند. حیاتی توافقی که در شروع بازی صورت می گیرد، تفنگدار یک یا این که دو شب می تواند به بازیکنان تیر بدهد. به‌این شرح که درصورتیکه در شب آیتم هدف قرار گیرد، بار اول نمی میرد و زره او برداشته می شود، اما توشه دوم از بازی بیرون می شود. اگر بازیکنی از تیری که در اختیارش قرار گرفته به کار گیری نکند، مهم پایان روز از بازی بیرون می شود. چنانچه در روز و مهم رای گیری، بیشترین رای را گرفته باشد اساسی اعلام گرداننده بازی، زره او می افتد و در بازی باقی می ماند. در رخ یک توشه به کار گیری از همین قابلیت چه در روز و چه در شب، زره اثر خودش را از دست می دهد و مافیای مذاکره کننده دیگر نمیتواند کلیدی زرهپوش گفتمان کند. خبرنگار شهروندی هست که سپس از این‌که مجموعه مافیا گفتمان خویش را انجام میدهد، وظیفه این را دارااست که شهروندی را که به گروه مافیا پیوسته را پیدا کند. فرض کنید که یک گروه 10 نفره به جهت انجام بازی حضور پیدا کرده اند. همین کار مشغول کننده به طور معمول در کافه ها برگزار می شود و مدت روزگار انجام همین عمل گروهی درگیر کننده نیز بسته به تعداد نفرات کمپانی کننده در آن چیزی فی مابین ۱ تا ۴ ساعت است. کارآگاه نباید خودش را تابلو کند تا بوسیله مافیا از بازی بیرون نشود. گروهی از بازیکنان به طور تصادفی خائن هایی هستند که در توده بازیکنان به فریب دادن آن ها می پردازند و همواره تلاش می کنند تا به اهداف پلید خویش برسند. با اینحال همین بازی می تواند به جهت افرادی که به طراوت اصلی مافیا آشنا شده اند و فقط می خواهند آن را به جهت اولی بار امتحان کنند، به طور کامل مطلوب است. این نقش که ممکن میباشد ضد گلوله نیز خوانده شود، در اصل یک شهروند قادر است. فرآورده تازه همین کمپانی در ژانر مشابه، بازی Werewords میباشد که به جهت 4-10 بازیکن طراحی شده است و در این بازی بازیکنان باید یک لغت سری را حیاتی پرسیدن سوال ها “آری” یا این که “نه”حدس بزنند. اشخاص بعد از آن از کشته شدن نباید صحبت زده یا این که نقش خود را مشخص کنند. او بایستی فارغ از این‌که شناسایی شود حیاتی حرکت سر، دست یا این که چشم، یکی از از افراد را به لرد نشان دهد. در دو شکل بازیکن در بازی می ماند: یا توسط پزشک معالج لکتر محافظت شود یا بازی دکتر لکتر نداشته باشد و فرد ذکر شده پدرخوانده باشد. دزد هم مثل ناتاشا يک شب در ميان ميتواند نام يک فرد را به عنوان اسم اولیه بدهد، ولی در تعیین اسم دوم ميتواند هر شب يک اسم ثابت را بدهد. فرد لال شده می بایست طوری خوی کند که انگار در بازی وجود ندارد البته هنگام رایگیری گاد او را هم جزو نفرات حساب میکند. آن شخص به ملازم فدایی از بازی خارج میشوند. آن فرد به مدت 24 ساعت به عنوان زندانی از بازی بیرون میشود. در صورتیکه فن ای به اعضای مافیا شلیک کند، فرد مزبور، شروع روز سپس از بازی بیرون می شود. کسیکه تیر جنگی خورده از بازی بیرون می شود و دیگری در بازی باقی می ماند. پس از این‌که هر دو نفر تیرشان را شلیک کردند، گرداننده بازی به دو نفری که تیر خورده اند، 15 ثانیه وصیت کنند. البته در صورتیکه زره او بیفتد، توشه دوم اهمیت شلیک مافیا از بازی بیرون می شود. در شب، نگهداری می شود و بار اولیه حساس تیر مافیا از بازی خارج نمی شود. درصورتیکه فن ای به غلط یک عدد از شهروندان را هدف قرار دهد، خودش در ابتدای روز آن‌گاه از بازی خارج می شود. این تئوری می گوید همیشه در فضای سبز جور ای اقبال بقا دارد که سازگاری بیشتری کلیدی محفظه داشته باشد. اصلی تصمیمی که از ابتدای بازی گرفته می شود، تعداد تیرهای فن ای معین می شود.