آموزش کامپیوتر – ICDL – مجتمع فنی روشنگر

در زمان آموزشی شرکت نوین پندار، شما مهم تعاریف اول ویندوز و دست اندرکاران مربوط به آن آشنا میشوید. در ادامه، به شرح سرفصلهای مربوط به هر مهارت میپردازیم. بهعنوان یکی از بهترین مجموعههایی که در زمینه تدریس ICDL عمل دارند، به معرفی شرکت مهندسی نوین پندار میپردازیم که به مدت 24 سال هم سوابق دارد. در واقع ویندوز بهعنوان یک سیستم برهان پرکاربرد، فضایی ساده و ولی کارآمد و کار کشته را در اختیار اعضا قرار میدهد. 2- Windows: سیستم برهان ویندوز، از آن جا که متداولترین سیستم استدلال کامپیوتر است، شناخت و مهارت فعالیت اصلی آن، جزء یک عدد از مهارتهای هفتگانه ICDL است. 1- IT: همانطور که گفتیم، IT یکی از از مهارتهای کاربردی و حساس است که در طی زمان ICDL تدریس داده میشود. در عصر مهارتهای هفتگانه کامپیوتر یا همان ICDL ، کار حیاتی نرمافزار پاورپوینت بهطور کامل آموزش داده میشود. شما حساس استعمال از این مهارتها میتوانید بخش اعظمی از فعالیتها نظیر انجام پروژههای کالج و مدرسه، بسیاری از کسب و کارها مانند ایجاد محتوا و یا این که حتی خود تدریس ICDL بپردازید. در واقع در این دوره، شما با مفاهیم شالوده و کلیدی فناوری داده ها یا این که همان IT آشنا میشوید. همین آموزش ها از سطح تازه کار شروع شده و تا سطح فن ای را در آموزش icdl خصوصی بر می گیرند. از حیث کارشناسان حوزه آموزش، جهت افزایش مرحله تدریس و یکسان سازی سرعت یادگیری لازم است دورههای آموزشی در ردههای سنی گوناگونی ارائه شود تا مهارتآموزان چه از نظر برقراری رابطه و چه از نظر سرعت آموزشپذیری در کلاس تا حد قابلیت و امکان با یکدیگر یکسان بوده و در عاقبت میزان مرغوب بودن خروجی حاصله از آن دوره به بالاترین مرحله ممکن برسد؛ به این مراد مجتمع فنی روشنگر دوره آموزشی ICDL را همانند بقیه دورههای خود در دو جایگاه سنی بزرگسالان و نوجوانان (12 – 17) برگزار مینماید. ICDL تعريفي استاندارد و مقياسي دقيق براي مهارتهاي كامپيوتري بوده كه در سطح بينالمللي گزینه تاييد است. سر فصل پایگاه دیتا : شامل آغاز کار با اکسس ، رئیس پایگاه دیتا ، آشنایی مهم بانکهای اطلاعاتی ، عمل مهم دادهها در اکسس ، اجرا نمودن پرس و جوها و گزارشات در اکسس و .. . بهعلاوه سه نرمافزار مضاعف ویژه و همینطور دوچندان کاربردی ذیل عنوان نرمافزار ورد، اکسل و پاورپوینت نیز به شما تدریس دیتا میشود. حتمی به ذکر است موردها و مباحث ياد شده در کليه دوره هاي آموزشي ICDL به رخ هماهنگ و يکسان تدریس داده خواهد شد .