آنتی اسکالانت چیست و چه نقشی در تصفیه آب صنعتی دارد؟

برای پرهیز از تجمع فولانت بر بر روی تراز فیلتر ممبران صنعتی، پلیمرهایی مصنوعی به نام دیسپرسنت ها (Dispersant) طراحی شده اند. براین اساس از نظر اقتصادی خوبتر می باشد از رسوب گذاری جلوگیری شود؛ حتی چنانچه حل کننده های قادر به جهت این رسوب ها وجود داشته باشد. حریق: همین ماده قابل اشتعال آنتی اسکالانت چیست نمی­باشد. ممکن میباشد گاز قابل اشتعال هیدروژن ساخت نماید. ردوبدل ممبران به خصوص در تجهیزات صنعتی بزرگ به طور قابل ملاحظه ای پرهزینه تر از طریق هایی می باشد که برای پرهیز از همین اختلال وجود دارد. به طور کلی به تجمع لایه هایی از مواد متعدد از پاراگراف کلوئیدهای ارگانیک (مثل چربی و میکرو ارگانیسم ها) و مواد غیرارگانیک (مثل مواد معدنی) در مرحله ممبران فولینگ می گویند، که شامل پدیده اسکالینگ هم می شود. رسوب گذاری نمک های قلیل حلالیت بر روی مرحله ممبران موجب تولید پدیده اسکالینگ می شود.بنابر همین فارغ از به کارگیری از مواد ضد رسوبی به نامآنتی اسکالانت ها، ممبران های ROبه استدلال رسوب گذاری موادی مثل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونتیوم مبتلا گرفتگی و رسوب شده و به مرور روزگار کارایی خویش را به طور تام از دست می دهند. حتی در بهترین شرایط نیز موادی نظیر گچ و کلسیت به شرایط اشباع در می آیند و بر بر روی سطح ممبران های آب شیرین کن صنعتی،به شکل کریستال می نشینند. پدیده رسوب Scaling و گرفتگی Fouling روی ممبران ها دارای استعمال از محلول آنتی اسکالانت به جهت نگهداری از سیستم های تصفیه آب و فاضلاب حساس فراوانی دارد. علاوه بر این، در کنار بهره مندی از همین طریق حاذق برای تصفیه آب، همیشه حساس این مسأله روبرو هستیم که ممبران به استدلال وجود این منافذ کوچک به مرور در گیر رسوب و گرفتگی می شود. در پایین به سه طرز متداول برای همین عمل می پردازیم. از حیث اقتصادی هم برای تهیه و تنظیم مقدار مشخصی از مایع شیمیایی آنتی اسکالانت، مبلغی کاهش از صد هزار تومان نیاز میباشد. علت تشکیل رسوب بر بر روی لایه های ممبران نیز آب هاییبا غلظت بالای کلسیم، سولفات و یونهای بی کربنات می باشد. کالا لایه خارجی این ممبران ها از پلی آمید می باشد و همین لایه فراوان نازک سبب کارایی خوب ممبران می شود؛ و حتی نمک های محلول را هم از آب حذف می کند. تجمع رسوب مانع از عبور اثرگذار آب از لایه های ممبران می شود، بازدهی سیستم را به شدت کمتر دیتا و هزینه های آن را بالا می برد. حساس دقت به عوارض عدم تزریق مواد ضد رسوب به میزان مطلوب در دستگاه تصفیه، ضروری هست حساس امداد فرمول آن مقدار ظریف ارزیابی گردد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما خرید آنتی اسکالانت.