ابدومینوپلاستی چه فرقی با لیپوماتیک دارد؟

ابدومینوپلاستی نوعی عمل زیبایی تهاجمی محسوب می‌گردد که کاندیدهای انجام آن میتوانند فورا سپس از درمان، نتایج مثبت پایانی را مشاهده کرده و در صورت رعایت نکته ها و مراقبتهای واجب برای همیشه اندام ایدهآل خویش را به دست آورند. در برخی از مورد ها هم بهبود جراحت و پوست پس از جراحی بهکندی شکل میگیرد. آیا اصلی طرز انجام جراحی ابدومینوپلاستی شناخت دارید؟ کار ابدو یا فعالیت زیبایی شکم آخرین خط مش حل به جهت کسانی میباشد که اصلی چالش چربی مضاعف و پوست شل و افتاده در شکم و پهلوی خود دست و پنجه نرم می کنند. فرقی نمیکند که جراحی چکیده انجام دیتا باشید یا این که کلی. اما برای کار ابدومینوپلاستی تنها شکاف سیگار اکتفا نمیکند و حداقل می بایست بمدت دو هفته پیش از فعالیت و دو هفته پس از فعالیت از مصرف برچسب های نیکوتینی، کل انواع آدامس ها و سیگارهای ابدومینوپلاستی تبادل نظر الکترونیکی بپرهیزید. اهمیت خاطر داشته باشید که اساسی ابدومینوپلاستی خیلی امور میتوان انجام داد، ولی خوبتر است که پیش از انجام کار جلسهای را کلیدی دکتر خود ترتیب داده و در مورد انتظارات و نتیجه های مورد نظر خود سخن کنید. باندی که استفاده میشود، بایستی بافتی محکم و حالت ارتجاعی داشته باشد. از همین رو گن را تا زمانی که پزشک تعیین کرده هست به کارگیری کنید. آن گاه در گزینه هر کدام از دکترهای درون لیست، اطلاعات ظریف در راستا ویژگی هایی که برایتان اسم برده ایم به دست آورید. در همین وضعیت، به عملی دوباره نیاز خواهد بود. به این مسئله در زمان مشاوره قبل از عمل رسیدگی میشود. در همین مرحله اصلی به کار گیری از بخیه، گیره یا چسب پوستی، برش ها بسته می شوند و جراحی به انتها می رسد. مینی ابدومینوپلاستی برای افرادی که میزان افتادگی شکم آن ها ناچیز خیس است، انجام می شود و اهمیت برش کاهش و مختصر تری می باشد که صرفا تحت شکم را در گیر می سازد .