اخبار روز ایران و جهان

این میباشد که کارایی داریم خبرها سینمای کشور‌ایران را هم از دست ندهیم. گفتنی است، طرح ایجاد 5 مجتمع تبارک ایجاد حرفه ای فناوری از پیشنهادهای مدیریت جهاددانشگاهی است که طی بازدید رییس جمهور از دستاوردهای همین ارگان مطرح شده بود. 15) از ابلاغ مطالب لبه ای و مطالب جزیی و بی بها دوری کنید. 9) چارچوب کلی خبر را به رخ سطح ای بیان نمایید و تنها به زوایا یا موادتشکیل دهنده خاصی از خبر تکیه نکنید. 27) اصول اخلاقی و فن ای را رعایت کنید و در چارچوب های رسمی و اخلاقی بنویسید. 6) با لهجه سوم فرد و با تکیه بر زبان قبلی بنویسید به طوری که احساس بی طرف بودن شما به مخاطب القاء شود. طیبی اساسی اشاره به عمل های انجام شده در راستا پژوهش و فناوری، خاطرنشان کرد: تا کنون هزار و 260 طرح اجرا شده که 829 طرح را محل کار مرکزی جهاد دانشگاهی اجرا کرده اخبار تکنولوژی ظن است. 23) رعایت اصول عدد نویسی در خبر (بهتر میباشد ارقام فراوان را به صورت حروفی بنویسید مانند 2 میلیون و 300 و 50 هزار نفر). را به دقت مورد نظر قرار دهید. 3) مخاطب شناسی کرده و همواره خویش را به جای مخاطب قرار دهید. 20) از پاراگراف های کوتاه به کارگیری کنید و هر جمله را به موضوعی اخبار تکنولوژی یک خاص اختصاص دهید. خوبتر آن میباشد که هر گزاره عمده از 6 تا 8 خط نباشد. طیبی حجم مالی پروژههای کارفرمایی این نهاد را 187 میلیارد تومان دانست و یادآور شد: تا کنون 16 تصویب اختراع و شش ثبت ژن از سوی محققان این ارگان انجام شده هست ضمن آن که هزار و 540 مقاله در مجلات و کنفرانسهای داخلی و بینالمللی عرضه شده است.