ارزیابی 12 روش دانلود رایگان کتاب… در اینجا چیزی است که ما کشف کردیم

در صورتی که آخرین نسخه منتشر شده را اجرا نمی کنید، باید مشخص و معلوم کنید که چرا فکر می نمایید مشکل در آن ورژن رفع نشده است. زمانی کتابفروشی های خیابانی بسته هستند، ما باز هستیم! حیاتی آن می توانید بخش اعظم منابع SVG موجود در internet یا رایانه فردی خود را گشوده کنید، آنان را تماشا کنید، ویرایش کنید، آنها را مهم بقیه منابع SVG ادغام کنید، عاقبت را به SVG بازگردانید. موازی گنو اکثر وقت ها می تواند به تیتر جایگزینی برای xargs یا این که cat|استفاده شود ضربه شدید. موازی گنو اطمینان حاصل می نماید که خروجی از دستورها همان خروجی می باشد که در رخ اجرای پشت سر هم دستورات دریافت می کنید. یک‌سری خط به صورت موازی اجرا خواهند شد. برای هر خط ورودی، موازی گنو فرمان را با خط به تیتر آرگومان اجرا می کند. همین به شما ایده می دهد که موازی گنو چه توان هایی دارااست و ممکن هست رویکرد حلی پیدا نمایید که بتوانید به سادگی حساس حالت خود سازگار شوید. درصورتیکه مایلید سرگرم شوید، ایده مهربانی هست که به لیست پستی مشاجره بپیوندید (به بالا مراجعه کنید). برای اشتراک، لغو اشتراک، یا این که تماشا آرشیو لیست پستی به صفحه داده ها Make-w32 مراجعه کنید. در اینجا ابتدا معرفی ویدیو وجود دارد که شامل آخری لیست است. این ویدیو خیلی قدیمی هست که اینجا اثرگذار نیست. موازی گنو قابل انعطاف افزار بدون پول است. شما می توانید آن را مجدداً توزیع کنید و/یا آن را زیر وضعیت مجوز عمومی عمومی گنو که توسط بنیاد قابل انعطاف افزار آزاد منتشر شده است، تغییر تحول دهید. یا ورژن 3 مجوز، یا این که (به انتخاب شما) هر ورژن بعدی. این نرم افزار مجانی ذیل جواز عمومی عمومی گنو است. همینطور ممکن هست بخواهید درباره تاریخچه موازی گنو بیاموزید. در 22/04/2020، گنو موازی به مدت 10 سال یک ابزار رسمی گنو بوده است. کارهای زیادی برای تولید مستندات موازی گنو انجام شده است. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.