اسید بوریک چیست و کاربرد آن -7 کاربرد اسید بوریک – پگاه محیط

بوریک اسید از حیث شیمیایی ماده ای استوار است. پس از اسید بوریک به جهت تهیه انواع کود شیمیایی به جهت غلاتی مثل برنج و گندم استعمال می شود. بوریک اسید را می توان از واکنش بوراکس با اسید معدنی مثل هیدروکلریک اسید بوریک سیب زمینی اسید تهیه کرد. از آنجایی که بوراسیک اسید منعبی از اکسید بور (B2O3) میباشد ، در محصولات ذوب شده مانند پارچه فایبر گلس ، شیشه های مقاوم در برابر حرارت و لعاب چینی و سرامیک آیتم به کارگیری قرار می گیرد. همین جامد معدنی در آب حل می شود و در دمای حدود ۲۳۶ مرتبه سانتی گراد ذوب می گردد. بوراکس در بخش ها خشک اهمیت از دست دادن آب تبلور بیرنگ شده و به کانی پودری سفید کدری به اسم Tincaleonite تغییر و تحول مییابد. اسید بوریک محلول در آب هست ولی حلالیت آن به دما، غلظت و PH بستگی دارد. اهمیت دقت به نتایج بدست آمده در همین پژوهش و همینطور اصلی در لحاظ گرفتن سایر صفات حیاتی و وضعیت آزمایش، کاربرد کود فسفیت­ پتاسیم و کود اسید بوریک اصلی غلظت 3000 میلی­گرم در لیتر در زمانه گشوده شدن 50 درصد گل­ها به برهان اثر مثبت آن روی افزایش مقدار تشکیل میوه و بالا بردن میزان عملکرد و همینطور نیاز بالای انگور به آن، سفارش می­گردد. تحقیقات نشان می دهد که افزودن همین ماده نتیجه های مثبت کاذب را کمتر می دهد. نتیجه ها حاصل از مجزاسازی واریانس نشان بخشید که دربین ارقام “عسگری”، “سفیدالی” و “رازقی” و سه مرحله مختلف فسفیت­پتاسیم و اسید بوریک در بیشتر صفات آیتم بررسی تفاوت معنی­داری در مرحله یک یا پنج % وجود داشت. به مراد بررسي تاثير محلول پاشي اسيد بوريک،آزماشی در سطح ها متعدد فسفیت پتاسیم و اسید بوریک بر روی % تشکیل میوه ارقام متفاوت انگور، در موقعیت باغ در قالب دو آزمایش به رخ فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملاٌ تصادفی حیاتی 3 تکرار انجام گرفت. بیشترین مصرف اسید بوریک در عالم را دو میهن چین و ایالات متحده امریکا به خود اختصاص دیتا اند و بزرگترین معادن اسید بوریک را هم می توانید در ایالات متحده امریکا و ترکیه بیابید. در شکل رغبت به دریافت خدمات (مطالعه مجال سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی گونه کسب و فعالیت و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست سرویس ها مشاوره را تکمیل نمایئد و یا اساسی دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید. اسید بوریک یکی از از رایج ترین ماده هایی می باشد که می تواند اثرات مخرب اسید هیدروفلوئوریک را پس از تماس تصادفی کلیدی پوست خنثی کند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت کجا و شیوه استعمال از اسید بوریک و موریانه دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.