افق زمانی فناوری خود را تغییر دهید

ده سال پیش ، اگر در استفاده از شبکه ها و نرم افزارها به اندازه امروز مهارت داشتید ، اکثر همسالان شما را نوعی جادوگر تلقی می کردند.

س isn’tال این نیست که آیا هر یک از ما در استفاده از ابزار خود بهتر خواهیم شد یا نه ، تنها مسئله این است: چه زود؟

ما می توانیم زندگی کنیم در پشت منحنی یا جلوتر از آن. معلوم می شود که برای رهایی از ناراحتی و بهبود (بسیار) پاداش های قابل توجهی در تمام منابعی که به طور ناگهانی در جمع آوری داده ها ، فن آوری های یادگیری ، فناوری مالی ، بازاریابی و شبکه ها در دسترس هستند ، وجود دارد.

اگر مقاومت می کردیم تا جایی که چاره ای نداشتیم ، تصمیم می گرفتیم در عوض پیشگام باشیم؟

PS همین امر در مورد دیگر مهارت های ما ، از جمله رهبری صادق است.