انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد

بابایی گفت: حساس راه و روش اندازی سامانه ثبت املاک دولتی و بررسی بر همین سامانه اقدامات موثری در ارائه هرچه بهتر سرویس ها در حوزه تک برگی شدن اوراق رخ میگیرد. در این باره چکار بایستی کرد؟ اکرمی به با برنامه کاداستر اشاره کرد و گفت: چنانچه بخواهیم معضلات تبارک در زمینه اموال غیر منقول را حل نماییم بایستی به دعوا کاداستر اعتنا کنیم و این طرح تا اینجا زیاد عالی پیش رفته و یکی از از برکات همکاری فی مابین سازمان تصویب و خزانه کل مرزو بوم است. نه تنها در بنگاهها بلکه در پلتفرمهای خرید کردن و فروش و در فضای مجازی نیز، عمل مشاوران املاک به ارزش مسکن در بخشها گوناگون دامن زده است و قیمتهایی خارج از ارزش عرف منطقه و حتی دوچندان بالاتر از قیمت واقعی ملک، به تیتر بها مناسب از سوی آنان به جهت مسکن درج میشود. اما آنچه که در معاملات انجام می‌گردد عملاً اخذ دو برابر نرخ تصویب شده بوسیله مشاوران املاک املاک نور اندیشه تبریز است. حیاتی همین درحال حاضر در جهت روشن سازی همین وضعیت مضاعف عالی پیش رفته ایم. این نشان دهنده همکاری خوب بین همین دو ارگان است. مشاور خوب در راستا کار املاک امتیازات زیادی را برای شما به ملازم دارد. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار مسکن نظارت حق کمیسیون بر اساس ارزش ملک را نقص‌ دارای در طرز ارزیابی تعرفه معاملات میدانند. پس از تعدادی روز عملکرد کارشناسان اداره تمام مالیات اعلام کردند در حوالی اتحادیه یک کافینت دایر شده که به شکل گستردهای در تخلفهای صورت دیتا دخیل است و با سوءاستفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات املاکیهایی که ترک عمل و عدم اشتغال خویش را اعلام کردهاند در محل اقدامهای خلاف ضابطه و فراروگریز مالیاتی صورت دیتا و موجبات تضییع دستمزد بیتالمال نیز مهیا شده است. در درحال حاضر حاضر نیز ما درباره اموال دولتی آمار مشخصی نداریم پس از اجرای همین طرح ما می تونیم به این اطمینان برسیم که این اموال چقدر میباشد و چه متراژی دارند. پس از آنکه او را در تنگنا قرار میدادند به همین بهانه که در صورتی که میخواهد پروندهای به جهت او در دیگر مراجع تشکیل نشود و مسئله در اتحادیه حل شود، تعدادی میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) می بایست پرداخت شود. پس از آن تصمیم گرفتیم که برنامهی را نیز تدوین نماییم که به نوعی یک تفاهم نامه و نقشه را مشترک تولید کردیم و اقدامات مشترک فی مابین خزانه کل میهن و سازمان تصویب املاک و سندها میهن صورت گرفت. در ادامه، سید رحمتالله اکرمی مدیریت خزانهداری کل مرزو بوم و نائب رئیس وزیر اقتصاد نیز به همکاری مشترک دربین دو دستگاه اشاره کرد و گفت: امروز یک فعالیت مشترک میان ۲ تا قوه را آغاز کردهایم که برکات متعددی داشته است. مدیر خزانهداری ادامه داد: پیش از این شرایط ما در ثبت اسناد تک برگ شرایط خوبی نبود و مضاعف نامناسب بود. مدیریت خزانهداری کل مرز و بوم افزود: ما در کارهای مشترک اهمیت خلل مواجه بوده ایم، اما امروز خدا به ما توفیق داده میباشد که یک فعالیت مشترک و گروهی را به نتیجه برسانیم و همین نشان دهنده آن هست در صورتی که برنامه ریزی نماییم کارهایی به ثمر می رسد میتواند الگویی برای همکاریهای مشترک و عمومی در میان دو قوا باشد. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از املاک فاز دو اندیشه ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.