انواع کاشی و سرامیک و برترین تولید کنندگان ایران

اما تفاوت کاشی و سرامیک در این نکته خلاصه می­شود که سرامیک غالبا استحکام بالاتری داشته و به این ادله در کف به عمل برده می­شود البته کاشی به دلیل ظرافت بالاتر و وزن کم­تر در طراحی دیوار کاربرد بیشتری دارد. این لعاب به صورت لایهای نازک کاربرد بهتری دارد. ولی ترکیب ظریف این لعاب به صدق مشخص نیست. قبل از خرید کردن کاشی و سرامیک، در گام اولیه مکان هدف خود را به جهت کارگزاشتن آن مشخص کنید. اين كاشیهای زجاجی حساس دانسيته بالا، از مقاومت قابل قبولی در برعلیه جذب آب، رنگپذيری، ضربه، يخزدگی و سايش برخوردار بوده و به همين دليل مناسب تمامی سطح های هستند. حساس مخروط ۸ تا ۱۰ (دمای 1280 تا 1305 درجه سانتیگراد) پخت میشود. اهمیت مخروط ۰۳ تا ۰۱ (دمای ۱۱۰۱ تا ۱۱۳۷ درجهٔ سانتیگراد) پخت میشود. برای مات در وارد شدن آن مهم مخروط ۰۴ تا ۰۳ (دمای ۱۰۶0 تا ۱۱۰۱ سکو سانتیگراد) و به جهت واضح در آمدن آن اساسی مخروط ۰۳ (دمای ۱۱۲0 مرتبه سانتیگراد) پخت میشود. در عاقبت قسمتهایی از بدنه بدون لعاب باقی میماند. همین بلورها نورهایی کلیدی طول موج بنفش و آبی را منعکس میکنند، البته بقیهٔ رنگها از لعاب عبور کرده و جذب بدنه می گردد که به اصطلاح سنتی «قازمغازی» نامیده میشود. گفتنی هست که به واسطه عدم تناسب فی مابین انبساط بدنه و لعاب، شکاف خوردگیهایی در مرحله لعاب پدید میآید که همین پدیده اگر‌چه در بخش اعظمی از موردها عیب محسوب میشود، اما در سرامیک از همین ویژگی به عنوان شیوهای برای تزیین به کارگیری می‌کنند که به آن «لعاب ترکدار یا کراکله» میگویند. سطح همین لعاب، منظره یک لایهٔ نفت بر بر روی تراز آب را مینمایاند. همین لعاب بر بر روی دوغابهای سپید هم زیباست. به همین ویژگی که اصطلاحاً «لعاب نگرفتگی» یا این که (گسیختگی لعاب) میگویند، به عنوان یک نوع تزیین به کار گیری میگردد که به آن «لعاب پوستماری » میگویند. هر چند که سابقهٔ به کار گیری از این جور لعاب به دورهٔ سلجوقی میرسد و زیباترین اشکال سفال و کاشی زرینفام را در دورههای ایلخانی و تیموری، ثبت تاریخ هنر سرامیکسازی جهان کردهایم. زیرا همان طور که میدانیم کاشی و سرامیکها در اشکال متفاوت و در طرح و رنگهای متنوعی ساخته میگردند همینطور نحوه ساخت آن ها نیز مختلف می باشد از همین رو در رویکرد اندازی کاشی و سرامیک فروشی شناخت حساس مرتبه بندی کاشی و سرامیک اساسی دارد. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از کاشی لوکس ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.