ایکس بادی چیست؟

EMS چه کاری برای ماهیچه‌ها انجام می دهد؟ ایکس بادی ورزشی هست که اکنون در بیش از ۵۵ مرزو بوم جهان طرفدار دارااست و روزانه بیش از ۴۴ هزار تمرین به وسیله همین دستگاه انجام میشود. بله، ایمن است. از لحاظ علمی و به وسیله موسسه ها ورزشی دارای اثبات شده است که تمرینات EMS ایمن و اثرگذار است. آنها می توانند اسپاسم عضلانی و ادم (ورم بدن) را که سبب ساز به درد، ناراحتی و از دست دادن کارایی عضله ها می شوند، کاهش دهند. همین تحریک کننده های عضلانی خیر صرفا به جهت شکل دهی، اثبات نمودن و تقویت ماهیچه ها شکمی بلکه برای کاهش وزن، کاهش حجم و ساختن شکمی تخت و سفت هم به کارگیری می شوند. آیا تحریک کننده های عضلانی برای کمتر وزن کار می کنند؟ کلیدی همین حال، در درمان درد مفید میباشد و به جهت از میان بردن گرفتگی های عضلانی ایکس بادی در کرج کمک می کند. از آنجایی که انقباض عضلانی تام ساخت نمی شود، TENS نمی تواند برای عضله سازی به کارگیری شود. EMS به جهت پرهیز از آتروفی عضلانی در فضانوردان نیز گزینه استفاده قرار می گیرد. در ارتفاع تمرین اهمیت تحریک الکتریکی، همین پالس های درونی به وضوح به وسیله پالس مازاد از خارج تقویت می شود. همین می تواند در ادامه سبب ساز به عملکرد خوبتر در باشگاه و رشد پر سرعت تری در عضلات و انجام تمرینات حیاتی درد کمتری شود. EMS این انقباضات را نسبت به انقباضاتی که بدن ما به طور ارادی می تواند انجام دهد، ارتقاء دیتا و تمریناتش را به مدل ای تقویت می کند که بدن شما فارغ از آن و به تنهایی قوی به انجام آن نیست.