برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، قیمت فروش برج خنک کننده فایبرگلاس و فلزی

در واقع اساسی این فعالیت هوای گرمی که از سیال گرفته می شود به خارج از برج انتقال نیافته و باطن برج را تا میزان زیادی گرم برج های خنک کننده چیست نگه می دارد. به طور نرمال در یک کولینگ تاور بسته به جزئیات ساختاری و طراحی، فی مابین 3 تا 7 گزینش قیمت فن برج خنک کننده میشود. به تیتر مثال کولینگ تاور مدار بسته توانایی کمتر آب تا دمای مرطوب محیط را ندارد. نکته: یک کولینگ تاور در موقعیت ایده آل آب محل ورود را به دمای مرطوب می رساند اما در عمل کولینگ تاور حساس راندمان بالا آب را تا ۵ تا ۸ رتبه فارنهایت فراتر از دمای مرطوب خنک میکنند. همانگونه که عنوان شد برج خنک کننده مدار گشوده از طرز تبادل حرارت بین آب و هوا موجب سرد شدن آب تا دمای نزدیک به دمای مرطوب گوشه و کنار می شود.بطور معمول برج های خنک کننده از ظرفیت 20 بدن تبرید تا 700 تن تبرید بصورت تک سلول و یکپارچه قابلیلت ایجاد را دارند. خوب تر میباشد که برج در فضای کاملا گشوده کارگزاری شود؛ البته در شرایطی که در نزدیکی برج دیواری وجود داشته باشد، مسافت آن بایستی به اندازهای باشد که موجب رجوع و برگشت هوای گرم و پررطوبت خروجی از برج به داخل برج نشود. آب یا این که هر سیالی که قرار میباشد در برج خنک کن سرد شود از داخل یک کویل حرکت می کند. نیز کلمه است از سیکل تغلیظ برج خنک کن که در ادامه به آن میپردازیم. جدولی که در ادامه آمده است به جهت تعیین دبی لولههای برج خنک کن به ازای هر بدن تبرید بنا کردن شده است. برج خنک کننده یا این که برج خنک کن وسیلهای برای دفع حرارت زاید آب آیتم به کارگیری در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. در مناطقی که بعلت عدم وجود آب به اندازه بایستی از اتلاف آب و تبخیر اکثر خودداری نمود از برج خنک کن خشک HELLER (هِلِر) (Dry-Cooling Tower) به کار گیری میشود. در سطح بعد، هوا از ما بین منافذ پکینگ مدیا در برج خنک کن عبور کرده و در تماس مستقیم اهمیت جریان آب ریزشی در تمامی لایههای پکینگ برج خنک کننده قرار می گیرد. نکته پایانی: گروه ما چه خدماتی به شما ارائه می دهد؟