به این حالت “ژنیکوماستی کاذب” گفته میشود

آیا ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه مردان) خطر آفرین است؟ نکته حائز اساسی همین میباشد که جراحی ژنیکوماستی تنها در صورتی انجام می شود که پهناور شدن سینه مردان به رخ کاذب و پایین تاثیر ارتقا وزن و چاقی اتفاق نیفتاده باشد. کاهش تولید هورمون های جنسی مردانه که به استدلال کاهش هورمون های کلیوی در اثر نارسایی کلیوی رخ می دهد و ترشح استروژن را ارتقا می دهد. اساسی ارتقاء سن، نسبت عده بافت چربی در مقایسه حساس توده کلی بدن ارتقاء می یابد، به این ترتیب همچنین تبدیل هورمون های مردانه (آندروژن ها) به هورمون های زنانه (استروژن ها) در بافت چربی ارتقا می یابد. در حین ورزش، حرکت بافت سینه ها می تواند باعث به درد شدید شود. پاسخ همین سوال می تواند مثبت باشد، ولی احتمال سرطان پستان در فی مابین مردان مانند زنان شایع نبوده و ماهیت بافت سرطانی مختلف از بافت ژنیکوماستی در مردان است. از این رو در ادامه علاقمندان به همین مسئله را به رخ مختصر با جراحی زیبایی ریز کردن سینه، عارضه ها و مزایای آن و احتمال رجوع آن آن گاه از فعالیت و همچنین برهه زمانی نقاهت و استراحت آنگاه از فعالیت آشنا می کنیم. بررسی قبل از فعالیت بیماران به چه شکل می باشد؟ ژنیکوماستی را از حیث شدت ترقی عارضه و میزان ارتقاء سایز و افتادگی سینه ها می توان به چهار تراز تقسیم بندی نمود. پوشیدن این جلقه های منحصربه‌فرد (فشاری) در مدت زمان سپس از فعالیت برای جلوگیری از تشکیل سروما و هماتوم و صورت دهی بهینه سینه ها مضاعف حساس است. نتایج آخرین تا ۶ ماه بعد از آن از کار واضح می شود. تمام جراحیها تا حدودی کلیدی ریسک هستند. در ژنیکوماستی رویش بسیار بافت سینه در اطراف نوک سینه منجر تولید بزرگی سینه شده هست ولی کل موارد پهناور سینه لزوماً در اثر رویش بسیار بافت سینهه اتفاق نمیافتد. عمدتا پیراهن های فشرده، سوتین ورزشی یا حفظ کننده نیم تنه می توانند در این موارد التیام دهنده باشند. این خطرات و سایر موردها قبل از راضی بودن شما به طور تام مورد بحث قرار میگیرند. اما شایع ترین ادله این بیماری استفاده از داروهای استروئیدی و آنابولیک و مصرف تستوسترون میباشد. هورمون هایی که برای بهبود عملکرد ورزشی چربی تن پروتئین مصرف می شوند. پس در صورتی که شما در گیر به ژنیکوماستی می‌باشید و داروی خاصی مصرف می کنید، قطعا به پزشکتان اطلاع بدهید و در مواقعی که ژنیکوماستی به عوارض ناشناخته شکل می دهد.