به دانلود رایگان کتاب علاقه دارید؟ 10 دلیل برای اینکه زمان توقف فرا رسیده است!

هیچ برهان دارای وجود ندارد که چرا یک سیستم مبتنی بر مالیات نباید به جهت پشتیبانی از اثرها کاربردی که بایستی آزاد/آزاد باشند، مانند نرم‌افزارها و دایره‌المعارف‌ها، استفاده شود، ولی یک خلل عملی در انجام همین عمل وجود دارد: برای آن اثر ها معمول کلیک کنید است. داشتن هزاران همکار، و پیدا کردن راه و روش درست به جهت تقسیم وجوه دربین آن ها ممکن است حتی اهمیت همکاری و سخاوت کلیه اشخاص سرگرم مشقت بار باشد. چندین روش برای یک کمپانی به جهت باز کردن یک پروژه داخلی وجود دارد: از پرتاب کد بر روی دیوار از یک طرف تا اجرای یک پروژه بسط تماما باز از طرف دیگر تا هر ترکیبی از این دو. هیچ باگی در کد لیباول برطرف نشد، زیرا هیچ کدام گزارش نشد. GNU libavl کاملترین و مستندترین گروه از درخت جستجوی باینری و روالهای کتابخانه درختی متعادل در هر نقطه است. جمع آوری یا حفظ سیستماتیک دیتاها در آیتم هر فردی که از رایانه و/یا نتورک استعمال می نماید بایستی به حکم دادگاه خاصی نیاز داشته باشد. مسافرت و ارتباطات در درون هر کشوری به طور معمول می بایست ناشناس باشد. برای احترام به آزادی کاربران رایانه در کار اساسی رایانه هایشان، ایالت ها نباید اجازه دهند حق ثبت اختراع برای نرم افزار اعمال شود یا این که (به طور کلی) از رایانه ها به طریق های یگانه استعمال شود. پیروزی تام بر تهدیدات آزادی دیجیتال تنها از شیوه تغییر تحول در قوانین امکان پذیر است. ما می توانیم به جهت حفظ از آزادی دیگران در دنیای دیجیتال مبادرت مستقیمی انجام دهیم. به عنوان مثال، ما می‌توانیم گذرواژه‌ها را از شبکه‌های بی‌سیم خویش حذف نماییم – ایمن می باشد و قدرت بررسی دولت را تضعیف می‌کند. ناشران اساسی ضابطه حق چاپ هزاره دیجیتال در سال 1998 (DMCA) حمایت دولت ایالات متحده را برای رویای توان تام خود به دست آوردند. DMCA یک استثنا دارد: استفاده هایی را که واجد حالت به کار گیری منصفانه هستند ممنوع نمی کند. البته اساسی سانسور نمودن هر نرم‌افزاری که مردم می‌توانند به جهت انجام این امور از آن به کارگیری کنند، همین استثنا را از اثر عملی حذف می‌کند. دیتاها زمینه: نرم‌افزار آزاد چیست؟ Europe to the Stars گوشه ای از برنامه ESO Supernova از جمعه 22 ژوئن خواهد بود و برای دانلود بدون‌پول از وب سایت ESO در دسترس است. پوستر کمپین نرم افزار آزاد ما را دوست دارم. البته وقتی کشورها امضا می‌کنند، سیاستمداران می‌توانند «رعایت تعهدات معاهده» را به‌عنوان بهانه‌ای به جهت سانسور نرم‌افزار ذکر کنند. آن‌ها متوجه شده‌اند که حساس تکثیر اثرها در قالب‌های رمزگذاری‌شده، که فقط حساس نرم‌افزاری که به جهت کنترل اعضا طراحی شده است، قابل بازدید است، می‌توانند اقتدار بی‌سابقه‌ای بر به کارگیری از این اثر ها به دست آورند. به جهت نگهداری کنترل محاسبات خود، نباید از قابل انعطاف افزار یا این که قابل انعطاف افزار منحصربه‌فرد به تیتر خدمت استعمال کنیم.