جرقه | وبلاگ ست

مهم نیست کوله پشتی شما چقدر بزرگ باشد، وقتی به یک سفر کمپینگ می روید نمی توانید یک آتش سوزی با خود حمل کنید.

یک مسابقه کافی است.

مکالمات همینطور است. گفتگوها ابزارهایی هستند که فرهنگ ما را تغییر می دهند. کسی که به صحبت کردن و آموزش و یادگیری از کسی که آماده تعامل بود اهمیت می دهد.

کتاب جدید من امروز منتشر شد. این فوری ترین، شخصی ترین و به موقع ترین کتاب کار من است.

چند نفر دستشان را بلند می کنند و اول می روند. آنها در گفتگوی من امیدوارم که ما در مورد صنعت گرایی، انسانیت، نیابت های دروغین، ارتباط، عزت، بهره وری، ارتباط و تخیل داشته باشیم.

اگر آماده کمک به بهبود اوضاع هستید، امیدوارم کتاب را بررسی کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

ممنون که رهبری کردید