خانه هوشمند (Smart Home): مزایا و امکانات خانه هوشمند چیست؟

در رخ زیر سناریویی چیده شده است که در آن نوبت واضح شدن هر یک از چراغ ها از قبل تهیه شده است. در شکل تحت می توانید باز و بسته شدن پرده خانه را به امداد اپلیکیشن و یا این که دستگاه خانه هوشمند نورلند کنترلر بازدید نمایید. در همین شیوه نیازی به نگرانی به جهت سیم کشی دوباره ساختمان وجود ندارد و در هر موردی می توانید اهمیت استفاده از یک قطعه هوشمند پشت محصولات آنها را به سیستم Smart Home متصل نمایید. در خانههای سنتی به جهت هر سری از روشناییها بایستی از یک کلید جداگانه به کار گیری شود. در همین نحوه دیتاها فارغ از نیاز به کابل کشی مجزا بر روی سیم های الکتریسیته موجود منتقل می شوند و نیازی به سیم کشی دوباره و جداگانه نیست. در آنجا همین داده ها مورد باز‌نگری قرار می گیرد و فرمان حتمی به دستگاه های گوناگون دیتا می شود و باعث می شوند جریان برق جدا و وصل شود. مهم زدن یک کلید این سناریو فعال می شود و به ترتیب چراغ های دیواری و چراغ های سقفی اتاق خواب شما را روشن می کند. ۱- دوربینها که فضای بیرونی و داخلی منزل شما را سناریو میدهد، از گزاره این تجهیزات هستند. علت ابلاغ همین توضیحات در قالبهاي متعدد اشراف شما همکار با شخصیت و اشراف تمام شما به سیستم هست تا در ارائه مطالب به مشتریان و مصرف کنندگان خود اقتدار تفسیر موضوعات را از دیدگاههاي متعدد داشته باشید. به نظر علمی می توان گفت که در این طرز اطلاعات بسته به استاندارد به کارگیری شده بر روی یک، دو یا این که چهار زوج سیم منتقل شوند که همین سیم کشی کاملا از سیم کشی الکتریسیته اهمیت مجزا می باشد. از با ترین استانداردهای همین روش می اقتدار به Z-Wave و Zigbee اشاره کرد که دو نتورک رادیویی اهمیت و توانمند هستند. باتوجهبه دارایی اعضا و ترجیح فردی آنها، میتوان تجهیزات متفاوتی را به جهت مدیریت خوبتر ساختمان معرفی کرد. ترموستات هوشمند کـه وسـیلـهای دیجیتالی هست و قابلیت و امکان مانیتورینگ مصـرف انـرژی وسـایـل تـهـویـه و گرمایشی ـ سرمایشـی مـوجـود در خانه را برای مصرف کننـده فـراهـم می‌نماید تا بـدین تـرتـیـب مصـرف کنندگان بتوانند به نوسانات قیـمـت برق، جواب دیتا و بار مصرفی خویش را رئیس کنند. این جور سیستم ها قابلیت و امکان مدیریت مصرف انرژی داخل خانه را برای کاربران مهیا می سازد و موجب ارتقا امنیت فضای سکونت می شود.