خرید پتاسیم نیترات |پتاسیم نیترات مرک

علاوه بر این، فعالیت نمودن و به کار گیری از آن آسان می باشد و اهمیت بخش اعظمی از کود های دیگر، از جمله کود های ویژه به جهت بخش اعظمی از محصولات ویژه اهمیت ارزش بالا، و همینطور کود های مورد استفاده در محصولات غلات و فیبر، سازگار است. اکثری از محصولات زراعی نیاز به پتاسیم بالایی دارا‌هستند و می توانند به ترازو یا عمده از N در زمان برداشت پتاسیم را حذف کنند. نیترات پتاسیم همچنین نمک پیتر یا نیتر نامیده میشود. همینطور در میان دو جنس و در بین دو ژل حاوی ماده مؤثره داروئی از نظر آماری اختلاف مضمون‌ داری دیده نشد. همین ماده حاوی دو ماده غذایی اساسی برای گیاهان میباشد و معمولا به تیتر کود برای محصولات با ارزش استعمال می شود تا نیتروژن و پتاسیم عاری از کلرید را برای رویش گیاهان مهیا کند. از آنجا که هدف دارای همین گروه ساخت و تامین بهترین دسته کودهای ضمانتی دارای منشاء ارگانیک جهت استعمال در بخش کشاورزی می باشد؛ کشاورزان می توانند اهمیت تصور سهل وآسان و اساسی هزینه های خیلی مناسب تر از کودهای شیمیایی، مرغی و حیوانی محصولی حیاتی کیفیت برداشت کنند. یا می قدرت برای ساخت نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم برای خنثی کردن اسید نیتریک طی یک واکنش مضاعف گرمازا استفاده نمود. پتاسیم نیترات یا این که شوره نمک یونی سپید رنگی می باشد که از یون های مثبت پتاسیم K و یون های منفی نیترات NO3 تشکیل شده است، مرجع ازت بوده و به تیتر نیترات فلز قلیایی، نقش یک اکسید کننده کار کشته را در واکنش ها به عهده می گیرد، البته محلول آبی آن تقریباً خنثی می باشد. نیترات پتاسیم به رخ لایه های رشته رشته شیشه ای سپید در غار ها و همینطور صخره ها و خاک هایی که اصلی مواد آلی می باشند، تشکیل و پیدا می شود. به همین شکل، اسیدهای دیگر انواع دیگری از نمک ها را ساخت می کنند. با این حال، کشاورزان می بایست آب را به توجه رئیس کنند تا نیترات در ذیل ناحیه پتاسیم سیترات قرص ریشه حرکت نکند. این کود به عامل داشتن نسبت ازت به پتاسیم 1/3 (پتاسیم به میزان به اندازه و ازت به میزان کمتر) می تواند در همین روزگار موءثر باشد.