خصوصیات سگ ها و هرآنچه در مورد سگ ها با نژاد مختلف باید بدانید

هیچگاه سگ را وقتی که نزد شما آمده تنبیه نکنید (هر چه میزان هم که وارد شدن حیوان ارتفاع بکشد). 5. بازی را یک‌سری درجه پشت نیز تکرار کنید. 1. یاد بگیرید که سگ شما چه جایزهای را -خوراکی، اسباب بازی و … پیشگیری : این ویروس می تواند از طریق پیاله خوراک یا این که آب مشترک و یا این که حتی بازی نمودن دو سگ باهم منتقل شود. مراقبت از سگ یک مسولیت روزمره است که می بایست آن را اصلی لطف انجام دهید. 8. هر وقتی که سگ را فراخواندید و حیوان نزد شما آمد – هرچقدر نیز که طول کشیده میباشد – به حیوان جایزه دهید و او را تشویق کنید. میگویم که خوب شما را درگیر کرده و هر روز به بهانه او ورزش و پیادهروی نیز میکنید. سگ های آزاد اهمیت آمیزش اهمیت گرگ و شغال، دورگه های خطرناکی تولید می کنند که هم برای انسان و هم به جهت نوع های حیات وحش خطرناک اند. دامپزشک شما می بایست بعضا آزمایش های تشخیصی را انجام دهد. برای نمونه اگر در روز نخستین یک واکسن بزنید، دومی را باید سه روز بعد از آن از آن بزنید و سومین را یک هفته بعد. چنانچه از خوراکی گزینه علاقه او به کارگیری میکنید توجه داشته باشید که مقدار آن بایستی کم، حساس بوی اختصاصی خود و بزرگتر از سر انگشت ریز شما نباشد. نام او را صدا کنید، اعتنا سگ را جلب کرده و پاداش را به او نشان دهید. ۸. قابل اعتنا همین که امروزه وارد نمودن سگ در زندگی یک مجموعه فرهنگ و تمدن می باشد که نمیتوان در اظهار لحاظ آن را نادیده گرفت؛ حضور سگ اساسی خود تبعاتی داراست بدون آن که آرم تمدن، تمدن و به روز بودن باشد! نسبت به منشاء بودن عقل هم به مکتوب فقه و عقل مراجعه شود. اطمینان یابید که سگ نسبت به پاداش خویش توانایی مقاومت نداشته و برای او، آن هدیه هیجانانگیز ترین چیز در دنیاست. اطمینان یابید که سگ در حالا غذا خوردن، خواب یا این که تمرکز بر روی مورد قضیه جذاب دیگری نیست. 3. زمانی که سگ روی شما و پاداش تمرکز کرد، جمله : “نام حیوان ، بیا” را گفته و آنگاه چرخیده و به جهت مخالف بدوید. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه خرید سگ قهدریجانی لطفا از صفحه ما بخواهید.