دانستني هاي جالب در مورد كفش

اين كفشها تقریبا گشوده بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و داخل كفش را فراهم مي آورند و باعث مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، ولی همين كفشها هم استانداردهاي مختص خودشان را دارند. هر مردي علاوه برداشتن يك جفت كفش كتاني معمولي، به كفشهاي ديگري نیز نياز دارد: يك جفت كفش رسمي؛ يك جفت صندل راحتي؛ و يك جفت چكمه جذاب. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقاد بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر سلامت بخشهايي از تن میباشد و نياز به مراقبت زيادي داراست تا در همه حال، خرید کفش اسپرت پسرانه سایز 39 انسان متانت داشتهباشد. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. خط مش رفتن مهم كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه طولانی تر وزن دارند سبب ساز عدم تعادل ميشود. اهمیت شروع تابستان و گرمتر شدن هوا، اشکال ديگري از كفشها موسوم به كفشهاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي شوند. استفاده از اين كفشها، منجر زيباتر شدن حركات و برقراري تعادل بيشتر زمان راهرفتن ميشود. دكتر تركان اهمیت اشاره به استفاده از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: معمولا نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب ساز انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به بیرون مي شود. زنان ده برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند هست كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. 1)كفش مطلوب كفشي است كه زمان پوشيدن طولانيمدت، پا را زیر فشار قرار ندهد. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، سبب التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، اگر قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استفاده كنيد. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از کفش پسرانه حمید اسپرت ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.