دانش پژوهان شیمی-نماینده مرک در ایران / اسید فرمیک 100-98% کد مرک 100264

به جهت اینکه این دسته مشکلات صورت ندهد ، بایستی از عینک های منحصر به فرد و ماسک به کارگیری نمایید . این مخلوط را از هر نوع جراحت فیزیکی محافظت نمایید و از بسته بودن در کاسه اطمینان حاصل فرمایید. مراد همین هست که یک ادله اسیدی در ادغام خویش دارد. همین روش به این رخ است که متانول و مونوکسید کربن در حضور یک گشوده قدرتمند نظیر منوکسید سدیم در فشار 40 اتمسفر واکنش ارائه می کنند و متیل فرمات تولید میشود. البته مهم مصرف بیش از میزان از متانول، اسید فرمیک تولیدی در تن افزاش می یابد که موجب اسیدوز شدن بدن می شود و ممکن است موجب کوری، سرگیجه و یا حتی ایست قلبی شود. از اسید فرمیک در تولید حشره کش ها، سموم نباتی و رنگ های نساجی نیز به کارگیری می کنند. آن ها فک تحت بزرگی دارند، و نظیر بخش اعظمی از دسته های دیگر مورچه ها ، به تیتر دفاع می توانند اسید فرمیک را از شکم اسید فرمیک بالکان بی خود اسپری کنند. علاوه بر مورچه، عروس دریایی، سوسک و عقرب نیز می توانند این ماده را از خود ترشح کنند. همین متاع در سیلوها عملکردی دوگانه داراست و علاوه بر اثرات ضد میکروبی باعث می شود سیلو در دمای پایین تری تخمیر شود و ضمن ارتقاء ارزش غذایی، دوران کلی برای ساخت متاع نهایی را کمتر می دهد. این ماده در سیلوها عملکرد دوگانه دارد و علاوه بر اثرات ضد میکروبی باعث می شود سیلو در دمای زیر تری تخمیر شود و ضمن افزایش ارزش غذایی، روزگار کلی به جهت تولید محصول نهایی را کمتر می دهد. در صورتی که در معرض تماس حساس الکلها (مطالعه خواص و کاربرد الکل ها) و اکسیدکنندههای قدرتمند قرار بگیرد خطر انفجار را در پیش خواهد داشت. کاهندگی یک عدد از خاصیت دارای اسید فرمیک میباشد که در صنعت های اکثری نظیر کشاورزی و مواد شیمیایی کاربرد دارد. یکی از کاربردهای فرمیک اسید و ولی یکی از از اهمیت ترین کاربرد های آن، تجزیه همین ماده به هیدروژن و کربن دی اکسید است. اما سنتز شیمیایی آن، اولی توشه توسط شیمیدان فرانسوی ژوزف گیلوساک از اسید هیدروسیانیک انجام گرفت. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد فرمیک اسید اسم دیگر لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.