دریچه بازدید داکت اسپلیت

به جهت خودداری از ایجادِ هرگونه صدمه یا این که زخم به بدنه ی روزنه مشاهده داکت اسپلیت آهنی بی آلایش لولایی، پس از بیرون کردنِ این دریچه بازدید داکت اسپلیت از کوره باید بلافاصله از کاورِ پلاستیکیِ قطور و ضربه گیر می بایست برای نگهداری دریچه بازدید داکت اسپلیت در برابر ضربه یا صدمات احتمالی به کارگیری نمود تا روزنه مشاهده داکت اسپلیت بصورت سلامت و تمیز به پروژه و محل کارگزاشتن منتقل شده و هم زمان اهمیت روند نصب، از کاورِ خود باز و تدر محل خود تعبیه گردد. ابعاد قسمت فرورونده روزنه بازدید داکت اسپلیت آهنی،باید در حدِ یک سانت کمتر از ابعادِ تودرتوی قاب دریچه تماشا داکت اسپلیت باشد تا دریچه بازدید داکت اسپلیت به راحتی در محل خود کارگزاری و تعبیه گردد. به جهت مستحکم خیس شدن و مقاوم شدنِ ساختار درب روزنه داکت اسپلیت در هرمورد از طول های درب روزنه داکت اسپلیت یک حاشیه ی یک ونیم سانتی ساخت می شود تا درب در اثرِ جابجایی و برداشتن و گذاشتن در محل خود، دفرمه و یا این که اثر پذیر نشود. از کالا ام دی اف هستند مناسب برای دیوار و کف زمین دارای پوشش پلی یورتان. دریچه مشاهده داکت اسپلیت چوبی ماهیتاً از متاع ام دی اف ساخته می گردد. نمایی شکیل و جذاب، مقاومت بالا و بها مطلوب از ویژگی های بارز همین دسته دریچه تحت رشته کویل است. ویژگی روزنه رشته کویل چیست؟ ● قابلیت کارگزاشتن فیلتر در روی دریچه. ● می توان روزنه ای جهت عبور رفت وبرگشتی هوا روی آن تولید کرد. ● ضد زنگ اند. زمان کارگزاشتن بایستی کلافی که از قوطی نبشی یا این که سازه ای فلزی است و شالوده کار محسوب می شود و قاب بر روی آن کارگزاری می شود صد رد صد وجود داشته، قاب بر روی آن گونیا قرار گیرد(صفر به صفر ابعاد کلاف و فریم بر هم منطبق شوند) و گرنه کارگزاری به درستی رخ نمی گیرد و خطر سقوط روزنه بر زمین وجود دارد. هنگامی که هر چهار ضلع از ابعاد فریم دریچه تماشا داکت اسپلیت فراهم شد، همین اجزا بوسیله ی گوشه یا کُرنرهای فلزی بصورت پرسی به هم متصل می شوند. برای فن کویل هایی مصرف می شود که هوای برگشتی گزینه نیاز خویش را تنها از روزنه تامین می نمایند این دریچه های شیاردار با گریل هایی به طول 18 یا این که 9 سانتی متر هستند در دو مدل لولایی و وزنه ای به بازار عرضه شده اند قابلیت و امکان کارگزاری پیچ از رو و پیچ پنهان را دارند. به طور کلی از پلاستیک و آلومینیوم به جهت ایجاد روزنه داکت اسپلیت به کارگیری می شود که هر یک از آنها کلیدی توجه به رخ ظاهری (لولایی، شیاردار و…) که دارا‌هستند ویژگی و خصوصیات خاص خود را دارند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با دریچه مشاهده داکت وب تارنما خود باشید.