دریچه سقفی تایلی مکش – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده دریچه سقفی

پلنیوم ها در حقیقت نقش واسطه را بین خط اهمیت شبکه هوای رفت و روزنه های خطی دارند. همین دریچه ها رخ ها و حالات متفاوتی دارند. همین دریچه ها کلیدی تنوع فراوانی در رخ میباشند, از جمله: چهارگوش, سبد تخم مرغی, گرد و… این دریچه در مکان های مسکونی و اداری قابل استفاده است. کاربرد دریچه شمسی در اتاق های تمیز (Clean Room) است که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همچنین نیاز به توزیع هوا اصلی دبی بالا است. این محصولات علاوه بر جهت رفت هوا در جهت رجوع و برگشت هوا نیز قابل به کار گیری می باشد. این دريچه سقفی جهت سوق دهی هوا از یک تا چهار سمت و در بعضی گونه ها حیاتی زاویه دهش هوا 180 سکو (معمولی) ویا 90 مرتبه (کنجی) در سیستم هوای رفت مورد استعمال قرار می گیرد. همین دریچه ها در گونه های F4b,F4a, F3, F2, F1b,F1a (شکل های 1 الی 6 ) قابل تولید می باشند. روزنه سقفی 4 گوش به خاطر دارا بودن پره های پشت سر نیز سبب ساز منتقل نمودن یکسان هوا به صورت افقی خواهد شد و به این خاطر در مجموعه اصلی ترین لوازم به شمار میرود. همین دستور مستلزم این میباشد که مقدار هوای دمیده شده به محیط با هوای مکیده شده بوسیله دستگاه تهویه برابر باشد. دریچه های سقفی چهارگوش از پرکاربردترین اشکال دریچههای سقفی میباشند که به ادله ساختار متقارن خویش سبب تعدیل پرتاب هوا به کل جهات میشود. در فضاهایی که نیاز به پرتاب هوا بصورتِ مستقیم و سوای مانع از دریچه تنظیم هوا احساس می شود، به کارگیری از دریچه هوای مشبک حتمی می باشد. و دمپر ها به شکل هم زمان باز و بسته می شوند. روزنه های مکش ، دمپر باز و بسته نمودن ندارند . کاربرد : عمده مواقع در جهت دهش و بعضی به عنوان سیستم مکش هوا استفاده می گردد و کاربرد آن در مکانهای اداری و تجاری میباشد. کاربرد : در جهت دهش هوا و بعضاً در جهت مکش هوا که در رستوران ها, بیمارستان ها, دریچه کولر سقفی قیمت هتل ها و مصارف اداری، به جهت ارتفاع اکثر از 4 متر کارایی ندارد. کاربرد : عموما براي هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها گزینه استعمال قرار مي گيرد و در اکثر زمان ها موردها همراه مهم دمپرهای پشت روزنه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل توصیه گذاری می شود.، به جهت طول اکثر از 4 متر کارایی ندارد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان عمده در گزینه دریچه گل سقفی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.