دمپر هواساز گردِ پروانه ای

موتور دمپر هم یک عدد دیگر از تجهیزات می باشد که در به فعالیت انداختن دمپرها و در دست گرفتن هوشمند سیستم های تهویه نظیر هواساز، نقش مهمی دارد. دمپر برای جدا تهویه مطبوع مرکزی (گرمایش یا سرمایش) به یک اتاق به کارگیری نشده و یا تهیه مجزای دمای اتاقها و یا کنترل آب و هوا استفاده میشود. هر دو جور نیز به شکل انقطاع و وصل و تدریجی فعالیت کرده و در اختیار گرفتن جریان عبوری سیال را بر عهده دارند. در سیستم های مضاعف پیچیده می اقتدار از اشکال اتوماسیون ساختمان مانند BACnet یا LonWorks برای در اختیار گرفتن دمپرهای منطقه ای استفاده کرد.دمپرها همینطور می توانند وضعیت های دیگری به غیر از وضعیت تماما باز یا این که بسته را هم پشتیبانی نمایند و معمولا قوی به گزارش دهی از حالت لحظه ای خود و همچنین رتبه حرارت و حجم جریان هوای عبوری از دمپرهای هوشمند، هستند.صرفنظر از گونه دمپر گزینه استفاده، سیستم ها اغلب به جور ای طراحی می شوند تا در صورتی هیچ ترموستاتی فعال نباشد، کل دمپرهای درون سیستم گشوده شوند. این گونه از دمپرها انتقال جریان هوا به واسطه موتورهایی شکا خواهد گرفت که حساس الکتریسته فعال می گردند همین دمپرها غالبا در عقب حرفه هواکش ها واقع شده اند. به طور معمول در چخچال یخچال فریزر دمپر کارگزاشتن شده است. مانند دمپرهای کانالی نوع دوم، همین دمپرهای کانالی سوای به کار گیری از هر نیرویی به حالت پیش فرض باز می گردند، حالت پیش فرض معمولا گشوده میباشد که اجازه می دهد هوا جریان داشته باشد. گونه های دمپر به شکل دستی و اتوماتیک ساخته شده که هر کدام کاربری هایی متمایز دارند. می توانید اساسی تهیه و تنظیم کردن دمپر میزان هوای ورودی به هر اتاق یا هر مکان دیگری را کاهش یا این که ارتقا دهید. از این دمپرها برای تهیه و تنظیم نمودن جریان هوا و همینطور جدا و وصل نمودن آن در نتورک به فعالیت برده میشوند. از همین دمپر جهت قطع نمودن جریان هوا به داخل نتورک در هنگام آتش سوزی به کار گیری می شود. دمپر بادی یا همان بالانس دمپر وزنی برای یکسو سازی جریان هوا آیتم استعمال قرار می گیرد به طوریکه پره ها اهمیت جریان هوا از یک طرف گشوده شده و مهم قطع جریان هوا به طور تمام بسته میشود و از ورود هوا از سمت مخالف جلوگیری میکند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف بخش اعظم در مورد دمپر مابین کانال لطفا به مشاهده از وب سایت ما.