دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

یک فیوز وظیفه در اختیار گرفتن پره های فایر دمپر را به عهده داراست که اهمیت آلیاژ خاصی ساخته می شود. همین دمپرها میتواند به صورت گرد، چهارگوش، و در مدلهای پره موازی یا این که متقابل ساخته شود. در غیر این رخ گیره محافظ آن را حساس دست بردارید. نتیجه خروج همین توده عظیم گاز، سرد شدن سریعتر جدار داخلی دیگ و افزایش نرخ کاهش دمای آب گـرم چرخشی دیگ در واحد زمان می باشد. بدیهی می باشد کلیدی افزایش نرخ کمتر دمای آب گـرم چرخشی (Circulating Hot Water) ترموستـات دیگ هم زودتـر فعال شده و مشعـل در نوبت بعـدی زودتـر می شود. دمپرهای آتش می توانند علاوه بر در اختیار گرفتن آتش و پرهیز از سرایت آتش به مکان های مجاور، از سرایت دود هم به مکان های همسایه جلوگیری کنند. دمپر وسیله ای الکترومکانیکی است که اهمیت خـاموش شدن دیگ و فرمان بسته شدن دریچه ای در مقطع دودکش را صـادر و پس از بسته شدن این روزنه از خـروج گازهای داغ حاصـل از احتراق داخـل دیگ دوری و موجب صـرفه جویی در مصرف سوخت می گردد. در شروع ده سال 80 میلادی محققین وزارت انرژی آمریکا شروع به تحقیق درباره اصلاح بازدهی مصرف انرژی در ساختمانهای چندین خانواری و مجتمع های مسکونی نمودند. تعویض روزنه دمپر را اصلی خالی کردن درون و اطراف یخچال شروع کنید تا فضای به اندازه برای فعالیت نمودن داشته باشید. چنانچه دمپر خراب شود، سرمای آیتم نیاز به داخل محفظۀ سردخانه منتقل نشده و در سرانجام احتمال خرابی مواد غذایی ارتقاء پیدا می کند. همانطور که گفته شد، در هر مکانی که احساس شود کیفیت هوای محل ورود و خروجی اساسی است و نیاز به در اختیار گرفتن جریان هوا وجود دارد، از دمپر ها به کارگیری می شود. داخل درپوش را تحلیل کنید؛ گاهی وجود جسم خارجی در فی مابین پرههای موتور مانع گردش هوا در درون سردخانه میشود. درپوش دمپر را بگذارید و آن را ببندید و تنظیمات دمای یخچال را انجام دهید. همین دمپرها اصلی یک سیستم بازشو همپا با تیغه مخالف میباشند که قابلیت تهیه و تنظیم تراز تیغه های بازشو را فراهم می کند. اذن بدهید تا یخچال یک سری ساعت کار کند. فراموش نکنید که فساد دمپر یخچال فریزر حتی به جهت یکسری ساعت میتواند سبب ساز فساد کلیه مواد غذایی شود؛ در صورتیکه تعمیر آن کار دوچندان سادهای است. براین اساس آن را پشت گوش نیاندازید و در اسرع وقت همین کار را انجام دهید. دمپرهایی نیز اهمیت باد عمل می نمایند و در صورتی جریان هوا متوقف شود دمپر ها به رخ خویش به خود بسته می دمپر اتوماتیک هواکش شوند. دمپر روزنه و یا یک صفحه فلزی حساس پره می باشد که در سیستم تهویه مطبوع (HVAC مثل هواساز، پکیج یونیت و سایر تجهیزات) به خواسته در اختیار گرفتن جریان هوا از آن استعمال می شود همین وسیله به در دو جور دستی و یا برقی ایجاد می شود که هر کدام از آن ها کلیدی اعتنا جنس و خصوصیت هایی که دارا‌هستند به یک سری نوع همچون تدریجی، ضد حرق، سه وضعیتی مهم مکانیزم On/off و فنر بازگشت تقسیم می شوند.