دوره های حرفه ای آموزش شبکه – دوران آکادمی

ولی خب توصیهام همین است که اول از تمامی زبانانگلیسیتان را تقویت کنید، آن‌گاه اینکه دانشتان را به روز نگهدارید، و هیچ وقت فکر نکنید که به قله رسیدهاید زیرا علم کامپیوتر و شبکه، یک دانش پویا است. میشه این دوره ها رو خودم سوای معلم و توی خونه یاد بگیرم؟ در همین دورهها متخصص یاد میگیرد که چطور IMAGEهای اسقرار یافته را ایجاد و رئیس کند، کارگزاشتن و پیکربندی DOMAIN CONTROLLERها را میآموزد و خلاصه هر مطلبی که برای بخش نرمافزاری یک نتورک ضروری است، به ذهن میسپارد. در این عصر دانشجو اصلی انواع سوییچها و روترهای شبکهی سیسکو آشنا میشود، اطلاعات پایهای راجع به lan wan و نحوهی راهاندازی و کارگزاری آن‌ها را به دست میآورد. پروتکلهای در یک شبکهی LAN باید باهم یکسان باشند. اوضاع و احوال زمانی پیچیدهتر میگردد که این نتورک به شبکهی جهانی وصل میشود، شبکهی جهانی هم که دیگر میدانید مانند یک ضیافت تبارک برای هکرها و ویروسهاست. در همین بین کمپانی در هر دوره کانال اعتبار هم به شما امداد می کند تخصص خود را توسعه دهید و مهارت های نتورک خود را حیاتی استاندارد های جهانی همسو کنید. آن گاه از تمام همین ماجراها دانشآموختهی سیسکو می تواند گواهی پایان دورهی ccna یا cisco sertificated ccnaرا اخذ کند. به این معنی که به طور هم زمان تنها یک سیستم می تواند برای سیستم دیگر اطلاعات ارسال نماید. 4. دستور traceroute: اگر می‌خواهید صدق یک مسیر برای ارسال داده در نتورک را نظارت نمایید این دستور به عمل شما میآید. در همین دورهها شما یاد میگیرید اصلا کلید چیست؟ در اخیر هم تلاش کنید در کنار مهارت اصلی، کل مهارتهای جانبی مربوط به رشته و شاخهی خودتان را یاد بگیرید تا در بزنگاههای مختص بتوانید مثل من دلیر شرکتتان باشید. این وسط کلی کارمند تازه میآیند و من بایستی اطلاعاتشان را وارد سیستم کنم. اما من قهرمانی بیش نیستم! اما در نسخههای نو لینوکس، امرها کاربردی و نو به جهت اکران آیپی معرفی شده است. دنیایی که احتمال دارد مانند دنیای ماتریکس ترسناک نباشد اما به اندازهی به اندازه جالب است و اما نیاز به پهلوان دارد. دورههای نتورک پلاس دقیقا مانند به عبارتی کلاس نخستین ابتدایی برای نتورک میمانند. دورههای نتورک خیلی زیاد و پیچیده هستند. شبکهها گهگاه میتوانند خیلی بزرگ باشند و به عنوان مثال بخشهای زیرساخت آیتی و ارتباطی یک مرزوبوم را به هم وصل کنند. قهرمانها مدام قرار نمیباشد نظیر نئو یک عمل بزرگ شبکه اموزش 4 آبان کنند. ماجرای کانال و شبکهسازی هم قرار نمی باشد همیشه مثل فیلمهای علمی تخیلی جلو برود.