دکترمحمدرضا بیگدلی – انواع ژنیکوماستی

در اکثر مورد ها جراحی ژنیکوماستی بهترین طریق به جهت از فی مابین بردن بافت مازاد و ریز کردن سینه به طور قطعی می باشد. چنانچه بافت اضافی سینه شما از روش لیپوساکشن به طور تام قابل برداشت نباشد، جراحی زیر بیهوشی عمومی يا بي حسي ژنیکوماستی ژنتیکی سفارش می شود. در همین نحوه جراح کانولا (یک لوله توخالی نازک) را از طریق یک‌سری برش کوچک وارد بافت پستان میکند. در طریق براندن بافت اضافی، یک برش فراوان کوچک (تقریباً 5 میلی متر) در حاشیه نوک سینه تولید شده و پس از لیپوساکشن چربی، بافت غددی سینه از طرز همین برش به خارج کشیده می شود. در بعضی موارد، آقایانی که به طور تر و تمیز ورزش می کنند و از تناسب اندام خوبی هم برخوردارند، بافت های چربی مازاد در سینه هایشان وجود دارد. در همین روش، پزشک معالج یک برش کوچک به دور نوک سینه ساخت می نماید و قسمت های اضافی مثل پوست و چربی برداشته می شود و ظاهر مردانه در تن شخص معافیت ژنیکوماستی شدید ایجاد می شود. در زمانه نوزادی میباشد که به علت تحریک بافت پستانی بوسیله هومون های جفت ایجاد میشود. درصورتیکه سینه های شما اصلی رسوبات چربی مازاد است، ولی بافت غده ای آن چندان رشد نکرده است، لیپوساکشن لیزر قفسه فرایند مطلوب برایتان خواهد بود. اگر‌چه کمتر وزن می تواند تا حد زیادی اثر گذار باشد، البته توانایی متعددی در کوچک کردن یا این که ازبین بردن نشانه ها ژنیکوماستی به طور تمام را ندارد. مقدار شیوع ژنیکوماستی در آمارها گوناگون ولی نسبتا بالا و حدود ٤ تا ٤٥درصد میباشد. همچنین در صورتی که بالای 45 سال سن دارید یا ژنیکوماستی شما از نوع درجه چهار میباشد، صرفا مورد توصیه شده برای درمان این طرز میباشد. سلولهای چربی داخل حیطه معالجه پیش از آن که با مکش تخلیه شوند، به کمک محلول خاصی سیال و جاری میشوند. در این روش، دکتر معالج چربی و پوست اضافی نواحی مورد حیث را برای داشتن سینه سفت خیس و مردانه خیس بر ی دارد. درصورتیکه بیمار نوسان وزن بعد از آن از جراحی در او رخ دهد و بقیه سلول های تن که چربی در آن تجمع پیدا می کند طبیعتا پرورش بیشتری پیدا کند هیچ دسته تغییر و تحول در شکل آخرین سینه سپس از عمل رخ نخواهد گرفت.