رشته طراحی دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی چیست – مجله دکونیوز

دکوراسیون صنعتی سبکی میباشد که از مصالح و تجهیزات، سوای هیچ مدل پوششی در فضای داخلی ساختمان به کار گیری می کنید. ترکیب رنگهای گرم، بهکارگیری مصالح چوب و سنگ، استعمال از تزئینات و نقوش اسلیمی شرقی و استفاده همگون از انرژیهای طبیعت از خصوصیات بارز سبک دکوراسیون آسیایی میباشد. سبک جنوب غربی یکشکل تزریق سنتی شامل رنگهای جنگل، جزئیات فلزی و تزئینات یگانه میباشد. طراحی دکوراسیون داخلی جنوب غربی بهطورکلی بارنگهای خاکستری، بافتهای خشن و اشیای دستساز، پارچههای رنگارنگ بافتهشده و متریال های گرم مشخص و معلوم میشود. در طراحی دکوراسیون داخلی سبک شیکر از عنصر چوب فراوان استعمال می‌شود و رنگهای خنثی، مانند خاکستری، بژ و در کل رنگهای مات کاربرد دارد. از رنگهای شاخص استعمال میشود. به کار گیری از مخلوط رنگها، دارای اعتنا به هارمونی رنگها می تواند نقش مهمی در دکوراسیون مدرن داشته باشد. معماری داخلی تعیین رشته ای رنگ ها، بافت ها و مواد کامل شدن شده که به برجسته تر نمودن تسلط و لوکس بودن زیبایی داخلی امداد می کند. در دکور خانه، عناصر هنر و صنایعدستی، از مواد معمولی و ارگانیک به عمل میرود. همینطور یکراه دیگر به جهت طراحی دکوراسیون خانه خود حساس سبک شبی شیک، استفاده از دکور کهنه و درب دیرین است. در این سبک دکوراسیون از مبلمان و اثاثیهای که ظاهری کهنه و سابق دارا هستند به کار گیری می گردد تا به ظاهری قدیمی در فضا برسند. وسایلی از چوب طبیعی درختانی همچون ساج، کاج و چنار در همین مدل طراحی جای دارند. همین جور طراحی طبیعتاً متناسب دارای اقلیم بخش ها گرمسیر و کویری شکلگرفته است. در همین حرفه راهکار ها و نحوه های متفاوتی برای ایجاد یک بنا استعمال می شود که لزوما تمامی آن ها مطلوب یک فضا نیستند. به جهت همین فعالیت شما نیاز دارید که نکته ها اهمیت در ارتباط مهم طراحی دکوراسیون داخلی خانه را بدانید و وسایل گوناگون از پاراگراف مبلمان و رنگ دیوارها و بافت آن ها را به خوبی انتخاب کنید تا در هماهنگی حیاتی یکدیگر باشند. چارلز رنی مکینتاش بهویژه برای طراحیهای هنریاش در این عصر شناختهشده است. جنبش طراحی داخلی هنر و صنایعدستی بهعنوان نفسی نو در قرن بیستم به دنیای معماری واردشده طراحی داخلی علیزاده است. امروزه معماری داخلی تلفیقی از هنر، روانشناسی، توسعه و گسترش اقتصادی، جامعه شناسی و محیط زیست می باشد.