شیر برقی چیست و چه کاربردی دارد؟

در واقع نیروی الکتریکی بایستی به سیستم برسد، رسیدن جریان الکتریکی منجر ایجاد میدان مغناطیسی می شود این میدان سبب ساز رسیدن نیرو به پیستون یا آرمیچر می شود که این نیرو ها با جا به جایی و انتقال باعث تغییراتی شده و اساسی تنظیم فشار هوا، رفت و آمد سیال را کنترل می کند پس به عبارتی طور که می بینید گشوده و بسته کردن یک شیر ممکن هست ساده به لحاظ رسد ولی مضاعف پیچیده هست و طی پروسه مجزایی ساخت می شود. شیرهای برقی در اصل واحد در اختیار گرفتن جریان حساس توانایی محدود نمودن و یا فعال نمودن جریان بسته به مدل شیر آیتم حیث و این که آیا آن ها در هر لحظه در شرایط فعال شده (دارای انرژی) میباشند یا نیکی هستند. این یک روند بسیار دارای در اتوماسیون در اختیار گرفتن سیال و گاز است، و انواع متمایز از شیرهای برقی وجود داراست که عمل مشابهی را به شیوه های متعدد انجام می دهند. از شیر برقی در اشکال وسایل خانگی و تجاری روزمره هم استعمال می شود. کویل یا سیم پیچ برقی – مغناطیس الکتریکی ساخته شده از سیم پیچ های مس که زمان به کار گیری از انرژی بر روی حرکت پیستون تأثیر می گذارد. زمانی که انرژی الکتریکی برقرار می شود، سیم پیچ پیچیده شده در اطراف همین هسته، یک عرصه مغناطیسی در درون لوله ایجاد می کند. همین شیرها به دسته ای طراحی شده اند که در شرایط معمولی که هنوز ولتاژی بر روی بوبین اعمال نشده میباشد و جریان بوبین به حد نصاب نرسیده، مسیر گاز عبوری از شیر برقی گشوده می باشد و هنگامی که بوبین دستگاه سیگنال الکتریکی را دریافت می کند، شیر برقی حساس دقت به میدان الکترومغناطیسی شفت خویش را حرکت می دهد و تجهیزات قطع کننده گاز وارد کار می شوند که سطح روزنه از شیوه محکم چسباندن بالای شفت به شکل ناتراوا مسدود می شود. نیروی الکتریسیته مصرف شده به جهت رویکرد اندازی و کارکرد شیرهای برقی بسیار قلیل است. در یک شیر برقی استاندارد “قرقره” یا “poppet”، شیر خویش مستقیماً به پیستون، آرماتور چرخشی یا این که دستگاه مشابه دیگری متصل می شود، که به جهت عمده گونه ها اصلی بعضا تنظیمات به فنر کارگزاری می شود. کلیدی کارگزاشتن اشکال همین شیرها می قدرت در دست گرفتن جریان سیال را مدیر کرد. به عنوان مثال، آیتم های زیادی را برای سیگنال های خروجی بعدی و در اختیار گرفتن های بعدی به مراد تأثیرگذاری بر طیف وسیعی از رفتارهای بیشتر در سیستم فراهم کند. محیط کویل، محیط یا این که مونتاژ تیوب – به طور معمول یک استوانه از فلز غیر آهنی، که در یک انتهای آن سیل شده است، کانال را آماده می نماید که در آن پیستون در پاسخ به نیروهای الکترومغناطیسی حرکت می کند. زمانی که یک شیر برقی بسته شده به طور نرمال، کار نمی کند، پیستون تحت می باشد و به طور اثر گذار شیر را آب بندی می کند و از جریان مایع یا گاز خودداری می کند. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه شیر برقی چیلر لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.