صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

فوتبال نیکی تنها در بازار سرمایه نفوذ کرده بلکه در منزل و زندگی و در گویش و شعور مردمان وارد شده و با آن درآمیخته می باشد تا جایی که می قدرت گفت در جهان ما از فی مابین شئون تجدد کاهش چیزی به ترازو فوتبال در سراسر دنیا فراگیر شده و به پستوی زندگی مردم شیوه یافته است. این بی تعادلی در عالم گسترش نیافته و در اکنون توسعه و گسترش که تجدد را اقتباس کرده می باشد و میکند، یک دستور قهری و طبیعی اخبار فوتبال طرفداری است. هیچکس دانش یا سیاست و ادبیات نو را عین تجدد نمیداند و در صورتی که اینها را متجدد بخوانند، می پندارند که تجدد بر آنها عارض شده می باشد خیر این‌که در جوهر خویش متجدد باشند. یزدانی در سال 1400 توانست در 39 دیدار استقلال در رقابتهای متعدد به عرصه برود که حاصل آن 24 کلینشیت بود. آخری روزهای علیرضا جهانبخش در پایان سه فصل حضورش در برایتون، در سهماهه ابتدایی سال 1400 حادثه زمین خورد که طی همین مدت او سه توشه بهطور کامل نیمکتنشین بود، پنج توشه بهعنوان همراه جانشین به میدان رفت و در چهار مسابقه من جمله دیدار حساس منچستر سیتی و آرسنال در مخلوط قرار گرفت؛ هرچند در این مدت به مرور روزگار به مخلوط رسیده بود، ولی در غایت مجدد به هلند بازگشت و راهی فاینورد شد تا دوباره آمار گلزنی و پاس گل خوب سالیان حضورش در همین مرز و بوم را تکرار کند. البته این بدین معنی وجود ندارد که فوتبال دقیقا در همین روز رخ گرفته و پیش از آن، موجودیت قانونی نداشته است.فوتبال از قرن ۱۴ تا ۱۹ میلادی (قبل از اینکه بهطور قانونی نامش مطرح شود) در بین مردم انگلستان جایگاهی خاص داشته است؛ بهطوری که قدیمیترین اشارات تاریخی به ورزش فوتبال، در سال ۱۳۱۴ میلادی انجام شده است و همین نشان می دهد که فوتبال کلیدی قدمتتر از چیزی میباشد که فکرش را میکنیم! درصورتیکه همین را می دانستیم هنگامی می دیدیم در فلان مرزوبوم توسعه نیافته یا در حال گسترش دربین دانشگاه و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم همین بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و چنانچه تداوم یابد چه عوارض و ایراداتی از آن ناشی می شود ولی می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و این بدان معنا است که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به شکل موضوع در نیامده است.