عمل جراحی ژنیکوماستی چیست؟

بهطورکلی میتواند بزرگی سینه را به 4 رتبه تقسیم کرد؛ لذا شناسایی، تشریح و تشخیص ژنیکوماستی کاذب بوسیله متخصص کمک می‌نماید تا بهترین راهکار و درمان را آغاز کنید. البته ژنیکوماستی کاذبی که بعد از 40 سالگی شکل میدهد، بهطور طبیعی قابلدرمان وجود ندارد و نیاز به جراحی نزد طبابت متخصص و ماهر دارد. این جور جراحی کمتر تعرضآمیز میباشد و به زمانه بهبودی کوتاهتری نیاز دارد. اگر ژنیکوماستی قدیمی و کهنه نیاز به جراحی دارد و می بایست قبل از آنکه تبدیل به یک عارضه جدی شود، آن را درمان نمود. کوچک نمودن سینه مردان دارای برداشت بافت معمولا به شکل سرپایی انجام شده و نیاز به بستری در بیمارستان ندارد. هنگامی که بافت غدد لنفاوی سینه آقایان بیشازحد طبیعی تبارک میشود، میگویند که فرد مبتلابه ژنیکوماستی شده است. همین عارضه ممکن هست نیازی به معالجه نداشته باشد و مشکلی به جهت فرد تولید ننماید، البته در بعضی مواقع نیز ممکن میباشد خبر دهنده از یک بیماری صعب العلاج باشد. ژنیکوماستی یا این که پهناور شدن سینه در آقایان اکثر اوقات در حجم در بین 2/5 تا 3 سانتی متر تولید می شود که همین واقعه هنگامی که جنین کوچک می باشد در شکم مادر شکل می گیرد، عامل واقعه نیز به بعضی از تغییرات هورمونی (بین تستوسترون و پروژسترون) که در مدت زمان بارداری تولید می شود، بستگی دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت ژنیکوماستی و ژنیکوماستی کاذب وجود داراست این میباشد که ژنیکوماستی در اثر ترشح غیرطبیعی هورمونهای استروژن و تستوسترون حادثه میفتد و بعد از سنین نوجوانی بهطور خویش به خود برطرف میشود. ژنتیکوماستی ممکن هست خویش به خود برطرف شود اما در صورتی که ادامه پیدا کند، درمانهای دارویی و جراحی میتواند مؤثر باشد. بهطور تام برطرف شود. در صورتی که شما و یا این که اطرافیانتان به عارضه ژنیکوماستی کاذب در گیر هستید، تا آخر مطالب یار ما باشید تا بهطور کامل دارای این عارضه آشنا شوید. از رایجترین سؤالاتی که مراجعهکنندگان از ما میپرسند میتوان به سؤالاتی از قبیل ” به چه صورت خودمان تشخیص دهیم که مبتلابه ژنیکوماستی هستیم؟ می توان گفت ساکشن نمودن سینه، طرز كم خطری محسوب میشود. در نهایت پس از انجام هر کدام از همین عملها، محل برش بخیه زده می گردد و حیاتی بانداژ پوشانده میشود. روشهای متفاوتی جهت درمان ژنیکوماستی کاذب وجود داراست که در همین بخش قصد داریم تا به معرفی و تحلیل هر یک از آن ها بپردازیم. داروهای شیمی درمانی، به ویژه عوامل آلکیله کننده، خانواده ای از داروهای ضد سرطان که دارای DNA سلول تداخل می کنند و پرورش سلول های سرطانی را مهار می کنند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم gynecomastia 2020 وب وب سایت خویش باشید.