فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

اصلی نصب شیر فشار شکن از جراحت های فشار بالا خودداری می شود و مصرف آب کاهش می باید. در یک سیستم انتقال سیالات طرز ی بسته شدن تجهیزات نام برده شده به رخ سری و موازی می باشد که در گونه سری ، فشار آب در طی یک سری سطح کمتر پیدا می نماید در حالی که در نوع موازی برای تقابل دارای خطر از فعالیت افتادگی ، فشارشکن به کار برده می شود . در صورتی که این عمل صورت نگرفته باشد ارتقاء یا این که کاهش فشار بیش از حد به عارضه ها متفاوت موجب می شود تا آسیب های جدی به سیستم لوله کشی وارد شود . پیش از کارگزاری همه شیرهای سیستم را باز می‌کنیم تا هوای داخل سیستم لوله کشی کاملا تخلیه گردد. اهمیت بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان کاملا گشوده می شود و فارغ از کمک کنترلر، فشار را به یکباره تخلیه می کند. میتواند بسیاری از هزینههای انتقال را کمتر دهد. در هر دسته سیستم لوله کشی انتقال سیالات ، به جهت جلوگیری از جراحت دیدن سیستم لوله کشی حد فشار حداقل و حداکثر استاندارد تعیین می شود . شیر های فشارشکن کاربرد گسترده ای در خدمات توزیع آب خانگی و صنعتی و سیستم های حفاظت از آتش پیدا می کنند. تبدیل فشار فراوان سیال به فشار اندک از اهداف اصلی کاربرد فشار شکن ها می باشد علاوه بر همین ، این شیر ها موجب می شوند تا فشار متغیر سیالات به فشار ثابت تبدیل شود . به فشار اثبات خروجی تبدیل میکنند. آبی که از مخازن بیرون می شوند معمولا مهم فشار زیادی می باشند . دمای سیال ورودی به سیستم می بایست طوری در اختیار گرفتن گردد که از یکسو به به دور از خطر یخ زدگی و از سوی دیگر کمتر از دمای 80 مرتبه سانتیگراد باشد. درپوش را خارج و گیج در دست گرفتن فشار خروجی را در همین منطقه نصب نمایید. در ذیل به یکی از از این تفاوت ها اشاره می کنیم. آب موجود در مخازن وارد نتورک لولهکشی می شوند و بدین ترتیب در مرحله شهر پخش شده و وارد خانه ها می شود . در صنعت آتش نشانی، بر شالوده دست کم و حداکثر فشار مجاز در کانال لوله کشی طبق اساسی NFPA 14، استعمال از شیر فشارشکن در سیستمهای لوله ایستاده و سامانههای شیلنگی آتش نشانی، مناسبترین ابزار جهت دوری از ورود فشار اضافی و آسیب به تجهیزاتی مثل جعبهها و هوزریل آتش آدرس بوده و اهمیت کمتر فشار رفت آب و استفاده بهینه از فشار، بهبود راندمان و کاهش هزینهها را به همپا خواهد داشت. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم نحوه کارایی شیر فشار شکن بخار بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.