قیطان از تعادل خارج شده است

سه رشته وجود دارد که برای اکثر افراد وجود دارد:

قدرت (گاهی اوقات به عنوان وضعیت یا ظاهر وضعیت دیده می شود)

ایمنی (بقا و آرامش خاطر)

معنی (امید و مسیر پیش رو)

تغییرات در ساختار رسانه‌ای، سلامت عمومی و اقتصاد ما باعث شده است که برخی افراد زیاده روی کنند و شاید سومی را نادیده بگیرند. وقتی یک شبکه اجتماعی دکمه شما را پیدا می کند و آن را بارها و بارها فشار می دهد، مقاومت در برابر آن سخت است.

نیروهای فرهنگی جدید به این دلیل که به یک یا چند مورد از اینها ضربه می زنند، گیر می آورند. و سیاست از این دریچه نیز درک می شود.

قیطان را ببینید و فهمیدن اینکه چرا ممکن است استرس داشته باشیم بسیار ساده تر است.