قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی – خبر شانسی

جهت غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود. بدلیل نصب فیلتر هپا داخل آن بعد ها آن یکسری سانتی متر از پلنیوم باکس بزرگتر است. استفاده ازپلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط به اندازه هوا وتوزیع یکسان هوا درطول، امری حتمی ومهم است. به ادله عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم دوری می کند. جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه داخلی یا همین که خارجی آن از عایق الاستومری به کار گیری میشود. پلنوم باکس پیش عایق شده به ملازم روزنه خطی، اسلوت، و قوسی نموده است.به مراد صرفه جوئی بالاتر در انرژی سرمایشی و یا این که گرمایشی مصرفی ، در کنار پلنوم باکس پیش عایق شده ، لوله فلکسی بل عایق شده آن را به شکل یک پکیج تام ارائه می شود. پلنیوم باکس وظیفه انتقال جریان هوا به رخ منظم و یکنواخت در سیستم هوارسانی را داشته و در رنگ، طرح و گونه های گوناگون جهت زیباسازی دکوراسیون فضای داخلی قابل ساخت کاتالوگ پلنیوم باکس است. ازآنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا عمل می شوند و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط به ترازو هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری واجب و ضروریست. در مکان هایی که دریچه خطی و اسلوت به شکل دکوراتیو در ارتفاع بالا عمل می شوند و از آنجا که قابلیت و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به منظور تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع ، امری حتمی و اصلی است. به تیتر نمونه اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که از یک تیغه تقسیم کننده به کارگیری نمایید تعداد دریچه های اسلات دو عدد می شود و در صورتی از 2 تیغه استفاده کنید تعداد روزنه های خروجی سه عدد می شود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پلنیوم باکس فن کویل بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.