لیزر موهای زائد همیشه ایمن نیست

میتوان پوست را همزمان، قبل یا این که بعد از آن از انجام، سرد کرد تا گرمایی که به رنگدانههای پوست رسیدهاند، به تراز پوست آسیب نرسانند و منجر سوختگی نشوند. علاوه بر گزینش مطلوب پارامترها، خط مش دیگری نیز به جهت دوری از سوختگی پوست وجود دارد، سرد کردن! این روش حلی همیشگی و فارغ از دردسر می باشد تا به جهت همیشه از اختلال موهای زائد منطقه ی نزدیک بیکینی سهل وآسان شوید. کلیه همین روش ها ملازم مهم درد بوده و همیشگی نمی باشد؛ یعنی اشخاص آنگاه از آزمون این طرز ها حداکثر تا یک هفته از شر موهای زائد در امان است و آن گاه از همین مدت موها به رویش خود ادامه می دهند. علاوه بر این، افرادی که پرورش بیشتری از موهای زائد دارا‌هستند ممکن هست نیاز به تعداد جلسات بیشتری داشته باشند تا بطور مستمر موها از ریشه خارج شود. لیزر موهای زائد به صورتی طراحی شده هست که حساس داغ کردن پیاز مو و آسیب رساندن به فولیکولهای مو باعث می شود که فولیکول مو دیگر پرورش نکند. به عبارت دیگر دارای کمک کوترا می توان موهای زائد هر نوع پوستی را از بین برد. در واقعیت نوعی دستگاه نور پرقدرت هست که حساس تهیه نور آن به امداد فیلتر، رنگدانههای ریشۀ مو را از فی مابین ببرد. با کمک همین دستگاه میتوان موهای زائد را در پوست های تیره دستگاه نابود کرد، سوای آنکه درد داشته باشد یا سوختگی پوست تولید شود. در هر صورت مانند هر روش دیگری ممکن است به دنبال آن عارضه ها ناخواستهای هم ساخت شوند. خوشبختانه اکثر این دلایل موقت و اندک کلیدی بوده و پرسرعت از در میان میروند و مشکلی دراز مدت ساخت نمیکنند. اصل ابتدایی حذف موهای زائد اهمیت لیزر این است که پرتوی متمرکز نور، فولیکول مو را از بین میبرد. اشخاص تیره پوست را میتوان حیاتی ان دی یگ درمان کرد. می توان همین هدف را بهطور منحصر تخریب کرد، سوای آنکه سایر قسمتهای پوست جراحت ببینند. این دسته لیزر نوری به رنگ قرمز تولید مینماید و می تواند موهای روشنتر را هم نابود کند. همین مدل لیزر هم نوری به رنگ قرمز‌رنگ ساخت کرده و برخلاف روبی کمتر به وسیله رنگدانههای پوست جذب می‌گردد و برای پوستهای تیرهتر نیز می تواند مناسب باشد. ان دی یگ کاهش بوسیله رنگدانههای پوست جذب شده و بخش اعظم به عمق پوست می‌رود و رنگدانههای ریشۀ مو آن را جذب میکنند. ولی عیب اصلی آن این هست که که صرفا برای پوستهای فراوان روشن مناسب هست و زیرا پرتوهای آن به شدت به وسیله رنگدانههای پوستی جذب میشوند، اگر پوست تیره باشد، قابلیت سوختگی اساسی آن دوچندان است. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط دارای کجا و شیوه استعمال از لیزر مو قزوین دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.