مرکز مشاوره تحصیلی ذهن آرا در کجا قرار دارد؟

9- پیش گیری اولیه یا این که پیش گیری از بروز مشکلات احتمالی جاری شناختی و تحصیلی در آینده از نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارمندان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. پیشگیری اول یا پیشگیری از پیدایش مشکلات اعصاب شناختی از نحوه برگزاری کارخانه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، مکتوب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به مراد ارتقا و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. بله، مشاوره دارای دکتر معالج حمید احدی از سه روش مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی و مشاوره آنلاین بصورت ویدئویی انجام می گیرد. 11. ارايه سرویس ها اعصاب شناختي در سه سطح پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي. از شما تقاضا داریم هر مدل نقص‌ خود یا این که دوستانتان را طبق برنامهای که به دوراندیشی میرسد به مرکز اطلاع دهید. کلینیک صلح و آشتی درون با هدف راهنمایی و ارائه سرویس ها روانشناسی و آموزشی در زمینه های مختلف عمل خویش را آغاز کرده و در درحال حاضر حاضر از نظر کیفی مرکز مشاوره موفق به شمار می آید. این مرکز مشاوره حساس تاکید تخصصی بر روانشناسی طفل و نوجوان به فعالیت خود ادامه بخشید و در راستای ارائه خدمات به والدین کودکان، بخش بزرگسال خویش را هم فعال کرد. مرکز مشاوره واحد اسلامشهر ذیل لحاظ معاونت متشخص دانشجویی و فرهنگی دانش گاه و دارای هدف ها ارایه سرویس ها مشاوره فردی ، تحصیلی ، خانوادگی و بهداشت خل وچل و نیز انجام آزمونهای روانشناختی از سال 1382 تاکنون کار داشته میباشد ، لکن با توجه به سیاست های اخیر ابلاغی دانشکده آزاد اسلامی که برگرفته از فرمایشات منزلت معظم رهبری در خصوص پیشگیری از زخم های اجتماعی – روانی در مرحله جامعه و ارتقای تندرست اجتماعی در تمامی قشرها جامعه می باشد ، مرکز مشاوره ، به خواسته توسعه ارایه سرویس ها به جهت دانشجویان ؛ اساتید؛ پرسنل و اهالی متشخص اسلامشهر و شهرهای اطراف در درون مرکز مشاوره چمان شهر مرکز مشاوره دانش گاه اصفهان افتتاح گردید. این مرکز مستقیماً ذیل حیث معاونت دانشجویی و مرتبط کلیدی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم می باشد و در راستای رویش و ارتقا مرحله توانمندی ها، استعدادها و بطور کلی ارتقای مرحله تندرست اعصاب دانشجویان کار می نماید. 21. بررسي همیشگی مشكلات دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و برگزاري جلسات هماهنگي دارای حضور مسئولين دانشجويي و فرهنگي. 14. ارائه راهكارهاي عملي در خصوص برطرف کردن مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان.