هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

آلومینیوم هیدروکسید که به تیتر عامل انعقادی در تصفیه آب به کارگیری می شود، از واکنش آلومینیوم سولفات و هیدروکسید سدیم حاصل می شود. هیدروکسید سدیم ، ادغام شیمیایی است که در دیرباز اصلی نام محلول قلیایی از آن یاد می شده و امروزه هم به عنوان یکی از محلول حساس خاصیت بازی توانا در اکثری از صنعت های مورد استعمال قرار می گیرد. اهمیت این حال، محدودیت در حلالیت این ماده در حلال های آلی، منجر شده از هم خانواده آن به این معنی که پتاسیم هیدروکسید در هیدرولیز استفاده شود. این ماده می تواند ساختار پروتئینهای بدن را تخریب کرده و سبب نابودی ساختار تن شود. مصرف همین مخلوط باعث سوزش دهان، مری و معده می شود و در نتیجه شرایط تهوع، اسهال، خونریزی داخلی، جای زخم و زخم مستمر ریه ها و دستگاه گوارش ایجاد می شود. در واقع واکنش خنثی شدن اسید ها در حضور همین مواد سدیم هیدروکسید + مس سولفات صورت می گیرد. محلول قلیایی کار کشته خیلی غلیظ در دمای محیط در مدت روزگار خیلی کوتاه اثر تخریبی شدیدی بر روی الیاف پشم نشان نمیدهند بلکه فقط فلس های پشم را از آن قطع می نمایند .در قدیم از همین طریق برای جدا نمودن فلس ها از پشم استعمال می شده است.پس از انجام عملیات پاک سازی بوسیله محلول قلیایی باید الیاف را کلیدی اسید استیک خنثی نماییم چون قلیا باقی باقی مانده در الیاف منجر به از فی مابین بردن و تخریب الیاف میشود. از واکنش خنثی شدن اسید-باز در تیتراسیون به کارگیری می شود. اصلی همین موضوع در کاربرد آن در پیل های سوختی و ذخیره انرژی می باشد. از برخی از این واکنش ها برای اسکراب گازهای اسیدی مضر ساخت شده در اثر سوختن زغال سنگ مانند SO2 و H2S و خودداری از آزادسازی آن ها در اتمسفر به کار گیری می شود. در واکنش سدیم هیدروکسید و کات کبود (سولفات مس)، ماده آخرین هیدروکسید مس خواهد بود. سود پرک اهمیت اسم های کاستیک سودا (NaOH) ماده ای جامد سفید رنگ و به فرم پرک یا این که پولک می باشد. هم اکنون اگر فلز مس باشد رنگ رسوب آبی خواهد بود، در آهن (ll) رسوب سبز رنگ و در آهن (lll) رسوب زرد مایل به قهوه ای تشکیل می شود. دارای همین حال، آهن در دماهای بالا، به طور گرماگیر اساسی آهن واکنش می دهد و اکسید آهن، گاز هیدروژن و فلز سدیم تولید می کند.