ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

تزریق ماده سپید کننده به خمیر کاغذ هم به واسطه دستگاه پمپ دوزینگ در بعد ها کوچک رخ می گیرد. دوزینگ پمپ برای تزریق کلر از فرآورده فولاد ضد زنگ مقاوم به ضربه می باشد و به نوبه خود سازگاری زیادی حیاتی اشکال مواد شیمیایی دارد و خوردگی در آن فراوان کم دیده می شود ولی قیمت پمپ دوزینگ فولادی مضاعف گران است. FLUX حیاتی طیف گسترده ای از تخصص، مدام روش حل بهینه را برای وظایف انتقال شخصی ارائه می دهد و حداکثر ایمنی را در همه راستا ها ارائه می دهد. این دوزینگ پمپ را نوعی پمپ تزریق مینامند که در صنعت های مختلف جهت تزریق مواد حساس تهیه و تنظیم دبی دلخواه در شبانه روز از آن استفاده میکنند. دستگاه دوزینگ پمپ برای تزریق کلر، در سیستم های تصفیه آب برای تهیه مواد شیمیایی به کارگیری می شود. دوزینگ پمپ Injecta سری ATHENA از گونه دوزینگ پمپ دیافراگمی می باشد و بخش اعظم در صنایع شیمیایی و جهت تصفیه آب و پساب به عمل گرفته می شود. هستلوی در برابر خوردگی مقاوم هست و در آن مولیبدن به کار گیری شده میباشد به طوری که مقاومت مکانیکی و حرارتی بالایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد. تزریق مواد شیمیایی جهت گندزدایی آب شکل می پمپ دوزینگ پلانجری گیرد. برای مثال در صنعت تصفیه آب و فاضلاب یا این که دستگاههای آب شیرین کن صنعتی به جهت تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها هستند و یا تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ پمپ به کارگیری میشود. برای افزودن یک ماده شیمیایی نظیر آنتی اسکالانت به آب یا این که افزودن اسید یا گشوده جهت تهیه و تنظیم PH آب می توان از دوزینگ پمپ آنتک استعمال نمود. پمپ کلرزن دیافراگمی جسکو به عامل آب بندی کامل به جهت تزریق مواد سمی و خطرناک مطلوب می باشد. تزریق اسید برای ثبات ph یکی از از مهمترین کاربرد دوزینگ پمپ محسوب می شود. بیشتر دورزینگ پمپ های گزینه نیاز و استفاده در صنایع با دبی پایینی هستند. یکی از کاربرد های دوزینگ پمپ در دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد ،دوزینگ پمپ نوعی پمپ هست که حیاتی تهیه و تنظیم دبی دلخواه که یا بر بر روی شاسی دستگاه یا برروی دیوار کارگزاری می‌گردد که بعدها آن کوچک است وبه آسانی قابل جابجا شدن میباشد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار بخش اعظم در مورد تعمیر دوزینگ پمپ لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.