پرشر سوئیچ پمپ آب چیست؟

پرشر دکمه نوعی سوئیچ میباشند و در زمانی که فشار ورودی به میزان انتخاب شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و مهم ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را انقطاع میکنند. پرشر سوئیچ نوعی سوئیچ انقطاع و وصلی می باشد که بر شالوده انتخاب میزان حداقل یا این که حداکثر فشار محل ورود کار مینمایند. وقتی که فشار در همین قسمت بیش از حد مجاز شود، پرشر سوئیچ چرخه را انقطاع میکند. و آنگاه مجدد مادربرد، مدار پرشر را چک کردن می‌کند تا اصلی روشن شدن کامل حرفه و اینجا مکش به وسیله حرفه از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ هوا بستهشده باشد. هم اکنون باید ببینیم چه محدودۀ فشار مد حیث است، مثلا ما در سیستم ۸ بار فشار کلی داریم و می خوا‌هیم زمانی که فشار سیستم به ۶ توشه رسید پمپ واضح شده و فشار را به ۸ برساند، بر روی ۸ بار پمپ خاموش شود و مجدد تا ۶ بار خاموش بماند. اکنون اگر فشاری پشت دستگاه نباشد و آب درون آن جریان پیدا نکند، کلید خودکار عمل نکرده و دستگاه هم روشن نخواهد شد به این معنی که در صورتی که شیر را گشوده کنید و آبی از آن بیرون نشود پمپ هم واضح نخواهد شد در رابطه کلیدی استعمال از این سوئیچ اشنایدر می بایست بگوییم که حال در صورتی که فشار آب شهری از ۱/۵ بار کمتر شود و مصرف کننده آب را باز کند، هیچ آبی از شیر بیرون نمی شود در عاقبت پمپ نیز پر‌نور نخواهد شد. همینطور اگر سیال کاری آب باشد، سوئیچ بایستی از محصول استیل ضد زنگ انتخاب شود تا در برابر رطوبت استمرار آورد. در ادامه بایستی بگوییم که در سوئیچهای فشار الکترونیکی و دیجیتال از استرین گیج به جای بوردن یا دیافراگم به کارگیری میکنند و معمولا در خروجی از ترانزیستور به صورت NPN یا این که PNP به کار گیری میشود. گفتنی میباشد که به جهت ترازو گرفتن مقدارهای خیلی زیر (LL)، زیر (L)، بالا (H) و خیلی بالا (HH) گزینه فشار سوئیچهای فشار به عمل میروند. سوئیچ اشنایدر غالباً نمایش گری دارا‌هستند که میتوان فشار اندازه گیری شده را از آن خواند در حالیکه تنظیمات انعطاف پذیر هم قابلیت پذیر میباشد نقاط سوئیچ سیگنال خروجی دوران تاخیر و بسیاری از پارامترهای دیگر را می توان به صورت جداگانه متناسب اساسی برنامه تهیه کرد. یار با سیگنال الکتریکی به جهت تغییر تحول مدار الکتریکی اکثری از پرشر دکمه الکترونیکی سیگنال آنالوگ مازاد متناسب اصلی فشار را ارائه میدهند. این دیافراگم یا پیستون هنگام وارد شدن فشار به آن تغییر رخ داده یا این که جابهجا میشود. به طور معمول، در صنعت های متفاوتی که اهمیت فشار گازها سروکار دارند، از پرشر سوئیچ بهصورت مکانیکی برای کنترل و تهیه و تنظیم محیطهای تحت فشار مثل مخازن به کارگیری می‌گردد تا از ارتقاء فشار و وارد داخل شدن خسارت به تجهیزات پرهیز شود. همان طور که قبلتر اشاره کردیم سوئیچ اشنایدر یا این که کنترلر فشار یکی از رایجترین تجهیزات کنترلی در صنعت و بقیه موارد مانند تولید تجهیزی متعلق به سیال تحت فشار است که به کمک آن می توان فشار وارد شده به یک سیال نظیر مایعات و گازها را در اختیار گرفتن نمود. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم نماد پرشر سوئیچ لطفا از ورقه ما بخواهید.