کربن اکتیو – خرید کربن فعال قیمت بازار – فرآب تدبیر تصفیه

به طور کلی همین فیلتر ها ذرات بزرگتر از ۰.۶ میکرون را جذب میکنند. برای مثال، کربن اکتیو حساس مش 30×8 به این مضمون‌ است که حداقل 93% وزنی از گرانولهای کربن فعال از مش 30 (0.6 میلیمتر) بزرگتر هستند و حداقل 90% وزنی گرانولهای زغال فعال از مش 8 (2.36 میلیمتر) کوچکتر میباشند. مقادیر متداول خاکستر به جهت کربن فعال بر پایه پوست نارگیل 3-2% وزنی، کربن اکتیو بر اساس چوب 5% وزنی و کربن فعال بر پایه زغال سنگ 15-8% وزنی است. مقادیر بالای خاکستر می تواند نشانهای از رسوب کلسیم، منگنز یا این که آهن بر روی کربن اکتیو یا بیانگر حضور ماسه باشد. عدد یدی یا این که مقدار ید کربن فعال بیانگر مساحت سطحی موجود در هر مترمربع بر گرم کربن خالص است. عدد یدی در واقع به صورت میلیگرم ید جذب شده توسط هر گرم از ماده در هنگامی که غلظت ید باقی مانده از فیلتر طبق ASTM D4607 برابر اهمیت 0.2 نرمال یا 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف میشود و همین بر اساس ایزوترم سه نقطهای است. بقیه میزان ذرات به رخ مش 40×12 (0.42 تا 1.7 میلیمتر) و مش 16×6 (1.18 تا 3.35 میلیمتر) هستند. چگالی ظاهری کربن فعال که گاهی وقت ها به آن دانسیته تودهای (Bulk Density) یا این که حجمی حجمی (Volumetric Density) نیز میگویند؛ به رخ حجمی تعداد زیادی از ذرات کربن اکتیو بر حجم اشغالی به وسیله آنها تعریف و تمجید میشود. به این شکل که در قدم اولیه حیاتی افزودن کربن فعال، سیانید را حذف می کنند و در نهایت کربن اهمیت استعمال از محلول 1 درصد سود سوز آور و سیانید از طلا قطع می شود. از اساسی ترین ویژگی های این مدل کربن فعال در تصفیه آب می توان به اقتدار جذب دوچندان بالای مواد آلاینده در آن‌ها نسبت به نوع کربن فعال حذف کلر گرانولی اشاره نمود. همانطور که اشاره شد، مدتها می باشد که از کربن فعال برای تصفیه آب و هوا به کار گیری میشود. در دستگاههای تصفیه استاندارد از ۳ مرحله فیلتر کربنی استعمال میشود . ایجاد کربن فعال اصلی خواص بهینه میتواند کارایی آن در فرآیندهای آیتم استعمال را بهبود بخشد. کوچکترین اندازه ذرات را مواد کربن فعال که به رخ پودر می باشند دارا هستند. سیالات فوق بحرانی از لحاظ خاصیت انتقالی مانند گازها (نفوذپذیری بالا و ویسکوزیته کم) و از لحاظ توان حلالیت شبیه به حلال های مایع دارند. کربن اکتیوهای بر مبنا پوست نارگیل بیشترین دشواری را در در بین انواع ذغالهای فعال دارند. اضطراری به ذکر می باشد که روش انتخاب شده جهت فعال سازی و مواد فعال ساز مورد به کار گیری نیز بر pH کربن فعال ساخت شده اثر دارند. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه مهم چه جایی و طریق به کار گیری از کربن اکتیو قیمت دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.