15 دقیقه به من فرصت دهید، من حقیقت پیستون را به شما خواهم گفت

پیستون شما باید قابلیت و امکان اطمینان و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد، ولی وزن آن بایستی تا جایی که می توانید ناچیز نمایش پیوند باشد. موتور 1 (“E1”) یک Lycoming IO-360 (یا IO-540) است که طول آن 6.75 اینچ و کورس آن 4.375 اینچ می باشد برای نسبت R/S 1.543 که نزدیک به انتهای تحت است. طیف در طراحی معاصر اجزای حساس یک موتور احتراق داخلی کلیدی برگشت پیستون در باطن گوشه و کنار احتراق، احتراق ترکیب هوا و سوخت صورت می دهد. 4. اهمیت عبور هوا-سوخت احتراق از شیر انبساط، منبسط شده و پیستون را مجبور می نماید از TDC به BDC حرکت کند. اساساً به به عبارتی سرعتی که می توانید بازوهای خود را حرکت دهید. گاهی تایم ها مواد تصنعی می توانند در کاهش اصطکاک دوچندان عالی عمل نمایند به طوری که رینگ ها نتوانند به درستی قرار گیرند. روغن جاری کننده پیستون های متقاطع اهمیت ذرات دوده قابل اشتعال آلوده و کثیف نمی شود، در اثر حرارت جراحت نمی بیند و می تواند از تینر به کارگیری کند. این پیستون ها اصلی یک دنده پررنگ در بالا هستند تا عبور مستقیم ترکیب هوا و سوخت ورودی از یک درگاه به درگاه دوم را متوقف کند. حرکت رفت و برگشتی آن به ایجاد نیرو از مخلوط هوا و سوخت کمک می کند و چرخ خودرو را می چرخاند. حیاتی وصال پیستون به TDC، ادغام هوا و سوخت به طور کامل فشرده می شود. این عمل به گمراه نمودن ادغام ورودی در اطراف گوشه و کنار احتراق امداد می کند. 3. شمع جرقه ادغام را وقتی که مخلوط به طور تام حیاتی اعتنا به الزامات فشرده شود، مشتعل می کند. 1. پس از مکش، پیستون ضربه فشرده سازی را انجام می دهد. برای کورس مکش، پیستون از TDC به BDC حرکت می کند. همین حرکت خود را به میل لنگ منتقل می نماید که سبب حرکت بیشتر اتومبیل می شود. دوم، او چرخ دنده خورشید و سیاره خویش را ابداع کرد که قادر بود حرکت متقابل یا این که رفت و رجوع و برگشت پرتو را به حرکت چرخشی تبدیل کند. شاتون همراه اصلی میل لنگ، حرکت رفت و برگشتی را به حرکت چرخشی تبدیل کرده و به میل لنگ می رساند. میل لنگ اکثر حرکت چرخشی را به چرخ فلایویل ارائه می دهد که چرخ های اتومبیل را می چرخاند. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه با کجا و شیوه استفاده از منبع دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.