نحوه تشخیص مهره اصلی مار – مشاور شما

و خدا می داند. (برهان ) (آنندراج ) (به کوشش جهانگیری ). اکنون. (انجمن صداها) (آنندراج). حالا در آن زمان. دکتر مایر می گوید: «بیماران معمولاً به دلیل درد به اورژانس مراجعه می کنند، اما در واقع این ضعف است که بیشترین توجه را به خود جلب می کند، بنابراین اگر احساس ضعف می کنید، …

مطالب جدید