آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

از هر محلول تمیزکننده ای که به کار گیری می نمایید اجازه بدهید تا مدت دوران کافی بر بر روی تراز باقی بماند، تا ویروس ها و دیگرر پاتوژن ها را از دربین ببرد. فروش هیدروژن پراکسید به طور معمول حساس غلظت ۳۵ درصد صورت می گیرد، که می بایست رقیق شود و به جهت ضدعفونی کردن سطوح از ویروس کرونا به کارگیری شود، پس از استعمال از آن حداقل ۱ دقیقه بر بر روی مرحله باقی بماند و سپس پاک شود تا اثر گذاری خود را به صحت بگذارد. در شکل تماس به سرعت دیده ها را دارای مقدار متعددی آب برای دست‌کم 15 دقیقه شستشو دهید. کاربردهای متداول آب اکسیژنه یا این که پراکسید هیدروژن شامل موارد مضاعف زیادی از یاری های نخستین و حفظ های فردی گرفته تا تمیز نمودن و ضدعفونی نمودن سطح ها و بخشها پر رفت و آمد می شود. آب اکسیژن می تواند ریه ها را تحریک نماید . اولین آشنایی مخلوط شیمیایی آب اکسیژنه در سال ۱۸۱۸ بود. علاوه بر این، محصولی سازگار مهم گوشه و کنار زیست هست و هزینه ایجاد را کمتر می دهد زیرا ماده شیمیایی می باشد که به تنهایی به کارگیری شده و طیف کاری گسترده ای در صنعت های گوناگون دارد. پس میزان گلوکز اکسیداز مورد نیاز برای ایجاد هیدروژن پراکسید با سرعتی که مطابق مهم میزان مصرف آن به وسیله سلولها در غلظت حالت استوار H۲O۲ باشد ، محاسبه می شود. یک چهارم فنجان از آب اکسیژنه به جهت ۱ گالن آب سرد کافی می باشد. آب سرد ممکن آب اکسیژنه نوعی اسید می باشد است خوبتر باشد. ۱.آب اکسیژنه صنعتی: بیشترین کاربرد هیدروژن پراکسید در مصارف صنعتی می باشد و اهمیت غلظت های ۳۵ % و ۵۰ % موجود است؛ اما به عامل وجود مواد مضر و خطرناکی همچون فلزات سنگین در این جور آب اکسیژنه، تنها به جهت مصارف صنعتی و غیر خوراکی بکار می رود.