انواع اروزیل – ادرس

اروزیل نام علمی فوم سیلیکا (Fumed Silica) هست که ماده ای سبک و حجم دهنده به جهت بالا بردن غلظت مواد و ارتقا خاصیت چسبندگی است.که مبنا مهم آن را، سیلیس یا دیاکسید سیلیسیوم تشکیل میدهد. غیره اسم های تجاری فوم سیلیکا می باشد. فیومد سیلیکا در ایجاد لمینیت و پوشش های ژله ایی نیز استعمال می شود که ضمن دستیابی به ضخامت برشی مطلوب و ارتقا کاربرد، کنترل رئولوژی (روانه شناسی) قابل قبولی را آماده می آورد. بنابر نتیجه ها حضور phr 15 از رزین فنول فرمالدهید موجب ارتقا 17 درصدی چسبندگی رابر به فلز و موجب کاهش 43 درصدی در استحکام کششی آمیزه شده است. عملکرد بهینه همین گونه چسبندگی به استحکام چسبندگی در بین آمیزه رابری و تراز فلز و پیوستگی آمیزه بستگی دارد. این ماده به تیتر یک ساینده کننده سبک در محصولاتی مثل خمیر دندان هم به کار گیری می شود. این ترکیب به عنوان یک ساینده نور در محصولاتی نظیر خمیر دندان پودر اروزیل چیست به کار گیری میشود. اروزیل مورد استفاده، مخلوط رزین پلیاستر B130 تولید کمپانی کهر بوشهر و پودر سیلیکا است. همین ماده در کفپوش های اپوکسی جهت ساخت و ساخت بتونه، ماستیک و گروت بکار می رود. حساس دقت به حساست موضوع، در همین مقاله، با به کارگیری از ایجاد نمونه های اتصال با بکارگیری اروزیل در ضخامت کاهش از 1 میلیمتر و ضخامتهای 6 و 13 میلیمتر و انجام تست مطابق استاندارد ASTM D5868 چسبندگی و استحکام اتصال باز‌نگری و مقایسه می شود. ضخامت بر روی استحکام چسبندگی ترکیب رزین-پودر سیلیکا کلیدی استعمال از انجام آزمون تحلیل می شود. نتیجه های تست ها نشان دادند که چسبندگی اروزیل در ضخامتهای 6 و 13 میلیمتر، به طور کامل متعدد از چسبندگی اروزیل مهم ضخامت کاهش از 1 میلیمتر بوده و همچنین، کلیدی افزایش ضخامت، استحکام برشی و چقرمگی به شدت کمتر می یابد. همینطور جضور اروزیل در فرمولاسیون رنگ سبب افزایش دشواری میشود. اساسی دانسیته قلیل و حجم بالا می باشد که اهمیت اضافه شدن به مواد آیتم نظر باعث ارتقاء غلظت و خواص چسبندگی می گردد. همین ماده یکی از معدود مواد شیمیایی است، که با ساختار ویژه است و موارد به کارگیری به خصوصی در صنعت های شیمیایی و پالایشگاهی دارد.